01/02/2024

Una enquesta a més de 300.000 estudiants permetrà analitzar què és ser estudiant universitari avui dia

Les universitats de la Xarxa Vives avaluaran el perfil actual de l’estudiantat, les condicions de vida i estudi, l’entorn socioeconòmic, la satisfacció amb la docència i la universitat i les expectatives de futur

La Xarxa Vives d’Universitats inicia avui el treball de camp de la quarta edició del programa Via Universitària: accés, condicions d’aprenentatge, expectatives i retorns dels estudis universitaris (2023-2025). L’estudi analitza les condicions de vida dels estudiants, la forma d’estudiar, la vinculació amb la universitat, els hàbits culturals i els condicionants econòmics, així com les expectatives, valors i creences que tenen en relació amb l’ensenyament superior.

Entre els mesos de febrer i març, més de 300.000 estudiants de grau i màster de 20 universitats tindran l’oportunitat de participar en el programa a través de l’enquesta en línia que els farà arribar la seua universitat els propers dies al correu electrònic de la mateixa universitat. Es tracta de la quarta edició de l’estudi, que s’ha consolidat com a referent en l’ensenyament superior amb la implicació de les agències de qualitat i les institucions universitàries.

Via Universitària és un instrument per a la definició de polítiques d’equitat social i de gènere en el sistema universitari i s’alinea amb els resultats de l’informe EUROSTUDENT, que recull la mateixa informació en 28 països europeus. L’informe estudiarà les trajectòries de l’estudiantat des d’una triple perspectiva: l’equitat en l’accés i vida en els estudis superiors, la transformació de la realitat dels estudiants com a resultat d’un entorn social cada vegada més divers, la perspectiva de gènere i la qualitat de les metodologies d’ensenyament i aprenentatge.

L’enquesta: cinquanta-nou preguntes dividides en cinc blocs temàtics

L’enquesta de Via Universitària incorpora cinquanta-nou preguntes dividides en cinc blocs. En primer lloc, els estudiants valoraran l’accés a la universitat i la trajectòria personal en l’àmbit acadèmic. En segon lloc, valoraran les condicions de vida, d’aprenentatge i d’estudi. Tot seguit, respondran qüestions referents a la vida quotidiana de l’estudiantat i el nivell de participació i implicació en activitats culturals, socials i lúdiques que tenen lloc a la universitat. En quart lloc, s’hi dedica un bloc a les expectatives sobre el seu futur professional en finalitzar l’etapa universitària. Finalment, el qüestionari finalitza amb el recull de dades sociodemogràfiques, que permetrà una anàlisi detallada dels eixos clau del programa segons el perfil dels enquestats que hi participen.

Els resultats de l’estudi, la publicació dels quals està prevista al maig de 2025, serviran no només com a eina de reflexió i debat, sinó també per a fonamentar les decisions i orientacions de la política universitària que es desenvolupa tant des de les mateixes universitats com des de les administracions públiques de l’àmbit de l’ensenyament, la recerca, l’ocupació o la joventut.

Equip del programa

Via Universitària 2023-2025 està liderat per la Xarxa Vives d’Universitats i és l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) qui assumeix la direcció tècnica. El programa també compta amb el suport de l’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior d’Andorra (AQUA) i de la Generalitat de Catalunya.

L’equip del programa està construït per sis grups de treball que agrupen més de 70 experts i expertes d’un ampli ventall de disciplines. La Direcció Científica dona suport al desenvolupament del programa i en l’anàlisi dels resultats, assessora en els aspectes tècnics i estableix contacte amb la resta de col·laboradors. La Direcció Tècnica elabora els treballs preparatius del programa; del treball de camp; l’anàlisi, la difusió i el debat dels resultats; i de valorar noves explotacions de les dades i oportunitats futures del programa. La Direcció Executiva dona suport a la Direcció Tècnica en el desenvolupament de les diferents fases de treball, així com en el contacte i la coordinació amb les institucions i persones participants en el programa.

D’altra banda, el Consell Assessor està format per vicerectors/es d’estudiants i experts/es d’institucions vinculades a les universitats i participa en diferents fases del programa, ja siga assessorant sobre l’orientació i el contingut del qüestionari, fins a la formulació de propostes d’anàlisi i debat dels resultats. L’Equip de Recerca està format per professorat i personal d’investigació de les universitats, i s’encarrega de l’anàlisi dels resultats de l’enquesta i de la redacció dels continguts de l’informe. Finalment, l’Equip Tècnic de Qualitat està integrat pels responsables de les unitats de qualitat de les universitats i actua com a enllaç del programa a cada institució d’educació superior, de forma que aquestes puguen apropiar-se dels resultats de l’enquesta i incorporar-los als processos de decisió estratègica.

La direcció científica és d’Antonio Ariño Villarroya, catedràtic de Sociologia de la Universitat de València; Ramon Llopis Goig, catedràtic de Sociologia de la Universitat de València, Miquel Martínez Martín, catedràtic de Teoria de l’Educació de la Universitat de Barcelona, i Ernest Pons Fanals, professor titular d’Economia de la Universitat de Barcelona.

La direcció tècnica és d’Anna Prades Nebot, cap de l’Àrea d’Internacionalització i Generació del Coneixement d’AQU Catalunya, i Daniel Torrents Vila, gestor de projectes de l’Àrea d’Internacionalització i Generació del Coneixement d’AQU Catalunya.

La quarta edició del programa Via Universitària de la Xarxa Vives està impulsada per les 20 universitats següents: Universitat Abat Oliba CEU, Universitat d’Alacant, Universitat d’Andorra, Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat de Barcelona, Universitat CEU Cardenal Herrera, Universitat de Girona, Universitat de les Illes Balears, Universitat Internacional de Catalunya, Universitat Jaume I, Universitat de Lleida, Universitat Miguel Hernández d’Elx, Universitat Oberta de Catalunya, Universitat Politècnica de Catalunya, Universitat Politècnica de València, Universitat Pompeu Fabra, Universitat Ramon Llull, Universitat Rovira i Virgili, Universitat de València i Universitat de Vic · Universitat Central de Catalunya.

Print Friendly, PDF & Email

Comenta

*