09/12/2019 Entrevista

Laia Grau, tècnica de gestió de projectes a la UGAD (Unitat de Gestió Administrativa Descentralitzada) de la URV

“Visitar altres universitats et permet reflexionar sobre la teva feina i incorporar-hi les millors pràctiques observades”

Laia Grau és tècnica de gestió a la UGAD del campus Catalunya.

19Laia Grau gestiona projectes d’educació i recerca a la UGAD del campus Catalunya. L’any 2019 ha fet dues estades de mobilitat: una a l’European University Viadrina Frankfurt (Oder), a través del programa Staff Shadowing de la Xarxa INU, i una Staff Week a la Universitat de Gant, membre de la Xarxa SGroup.

Què et va motivar a fer una estada d’staff shadowing a Frankfurt Oder?

Feia temps que volia veure l’organització de l’àrea de gestió i promoció de projectes educatius i de recerca d’una universitat estrangera. Em semblava molt enriquidor sortir del despatx i de la nostra universitat per veure com altres enfoquen temes clau de la nostra feina a la UGAD.

Quines diferències i similituds vas trobar entre l’organització i el funcionament de la unitat de gestió de la recerca de la URV i la d’aquesta universitat alemanya?

L’European University Viadrina és una universitat jove, com la URV, tenen aproximadament la meitat d’estudiants que nosaltres i estan especialitzats exclusivament en ciències socials. Tot això fa que el volum de projectes i l’estructura de suport a la recerca sigui inferior a la que tenim a la URV. La seva organització i funcionament em va recordar a la que teníem prèviament a la creació de la UGAD amb el Servei de Gestió de la Recerca (SGR), per la qual cosa, en perspectiva, considero que el nostre canvi organitzatiu ha estat molt positiu. La diferència principal és que disposen d’un sistema d’incentius econòmics per als investigadors amb projectes europeus coordinats.

Què has après de l’staff week a la Universitat de Gant, que tractava específicament sobre la gestió i administració de projectes de recerca?

El títol de l’staff training week a Gant era “Erasmus on the Horizon: Managing and Administering EU projects in Research and Education Beyond 2020”. Van ser tres dies d’immersió en tot el que gira al voltant de la gestió dels projectes: estructures de suport i incentius a la recerca i educació, com promoure la participació dels investigadors en els programes de finançament, bones pràctiques en gestió financera,  desenvolupament, disseminació, explotació i impacte dels projectes, entre d’altres. Em va semblar especialment interessant que estigués orientada tant als projectes de recerca (H2020) com als d’educació (Erasmus+), perquè tot i haver-hi diferències evidents entre un i altre programa, crear sinergies és indispensable per enllaçar l’educació, la investigació i la innovació a les universitats.

En quins casos és indicat fer un staff shadowing i en quins, una staff week?

Des de la meva experiència, l’staff shadowing et permet veure en detall el funcionament i organització de l’àrea concreta del teu interès a la universitat d’acollida. Et permet participar directament en el seu dia a dia, veure com enfoquen i resolen els temes concrets i les eines i recursos que tenen. L’staff week, per contra, no és un intercanvi bilateral com l’staff shadowing, sinó que té per objectiu posar en contacte i crear xarxa entre les diferents universitats participants amb objectius formatius, de cooperació i d’intercanvi de bones pràctiques al voltant d’un tema específic.

Quina utilitat té conèixer l’experiència d’altres Universitats?

Et permet veure des de la distància la teva feina, reflexionar sobre el que fem en el nostre dia a dia i incorporar-hi les millors pràctiques observades. També et permet ser més conscient d’allò que estem fent bé i donar-hi el valor que es mereix.

Quina és la situació de la gestió de la recerca a la URV si la compares amb la de les universitats que has conegut?

Hi ha universitats del nord d’Europa que disposen de molts recursos per invertir en aquesta àrea, es fa evident quan t’expliquen els incentius de participació als programes que tenen, la ràtio personal de suport / investigador o els programes informàtics dels que disposen per gestionar els projectes. Crec però, que a la URV estem fent molt bona feina.  Tenim una estructura de promoció i gestió dels programes d’educació i recerca que no totes les universitats tenen. La nostra participació en els programes H2020 i Erasmus+ és prou alta, i crec que el nostre sistema de gestió, tot i ser sempre millorable, és un exemple de bona pràctica i innovació en la professionalització de la gestió de projectes. Així m’ho van transmetre també els companys de l’staff week després de la meva presentació.

Has introduït canvis o millores en la teva feina a partir de les experiències que has conegut?

L’experiència d’staff shadowing em va permetre posar en contacte alguns investigadors de la nostra universitat amb els de la Viadrina, veurem si alguna d’aquestes connexions acaba donant fruit. Per altra banda, hi ha alguna reflexió sobre la taula que caldrà comentar amb la resta de companys i coordinadora de la UGAD de cara a introduir possibles millores que he identificat. Per exemple, l’organització de la UGAD per clústers d’expertesa segons programes de finançament, un model de gestió mixt dels pressupostos dels projectes de cooperació internacional “Capacity Builiding”, l’elaboració d’uns fulletons on es resumeixi la informació financera (Financial Info Sheet) per cada tipus d’acció dels Erasmus+, entre d’altres.

Print Friendly, PDF & Email

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

*