04/09/2023

L’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Química obté la certificació de la implantació del seu Sistema Intern de Garantia de la Qualitat

L’assoliment d’aquesta certificació demostra el compromís del centre per oferir titulacions de qualitat i la seva millora contínua

L’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) ha certificat favorablement el Sistema Intern de Garantia de la Qualitat (SIGQ) de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Química de la URV, assegurant que el sistema està implantat i desplegat al centre, i que és adequat per a l’assegurament de la qualitat de les titulacions que s’hi imparteixen.

Més concretament, han estat valorades favorablement les sis dimensions que s’han avaluat: la revisió i millora del SIGQ, la qualitat dels programes formatius, l’ensenyament-aprenentatge i suport a l’alumnat, el personal acadèmic, els recursos materials i serveis, i la informació pública i rendició de comptes.

Les dimensions relatives a la qualitat dels programes formatius i a l’ensenyament-aprenentatge i suport a l’alumnat, han obtingut la màxima qualificació possible, destacant com a bona pràctica el seu model educatiu.

Així mateix, l’informe també ha indicat recomanacions i punts de millora que ajudaran a enfortir, encara més, el SIGQ els propers cursos.

La certificació de la implantació del SIGQ de l’ETSEQ és un reconeixement a la qualitat del sistema de gestió que defineix el funcionament de l’Escola i al compromís amb la millora contínua, i un pas més per obtenir properament l’acreditació institucional del centre.

Print Friendly, PDF & Email

Comenta

*