08/04/2022

Un estudi apunta la Universitat com a impulsor del canvi territorial i recomana enfortir la formació continuada i transversal

Identifica les estratègies formatives i no formatives per respondre a les necessitats socials i econòmiques del territori

Quins seran els àmbits econòmics amb més impacte en la creació de llocs de treball l’any 2030? Quines competències seran les més valorades pels ocupadors? I com pot donar resposta la Universitat a les necessitats de l’entorn social i econòmic? Aquest migdia s’ha presentat l’estudi que planteja les respostes: “Estratègies per afrontar els reptes de futur del territori des de la URV”, elaborat pel Gabinet de Programació i Qualitat de la URV i l’empresa Ceres, que interpreta els escenaris de futur probable i apunta les estratègies formatives i no formatives per afrontar-lo.

El resultat s’ha obtingut a partir de la posada en comú de les visions de 55 persones de diferents camps d’expertesa i àmbits territorials de la demarcació de Tarragona, a més de l’anàlisi i comparació de dades d’organismes referents a nivell internacional, estatal i català. La informació sobre els sectors amb major impacte en la creació de llocs de treball i les competències específiques més necessàries serà indispensable per actualitzar els plans d’estudi, les competències transversals i les estratègies formatives de la URV.

Els principals nínxols d’ocupació

La prospectiva certifica que si bé els escenaris són incerts, els nínxols d’ocupació seran aquells que aporten valor al producte o servei que ofereixen. La digitalització i explotació de dades es percep com l’escenari que més impacte pot tenir en la creació de llocs de treball, però també el turisme de qualitat, els serveis personalitzats d’atenció a les persones, l’aplicació de criteris de sostenibilitat a les empreses tradicionals, la indústria alimentària saludable i sostenible i l’explotació de dades, entre d’altres. A més a més, es valora aquell perfil professional capaç de planificar, implementar i avaluar projectes.

Les competències més demanades

La flexibilitat laboral del mercat de treball i la necessitat constant de formació contínua del teixit productiu són altres factors a tenir en compte. Per això la competència transversal dels titulats més ben valorada pels ocupadors és, amb diferència, la flexibilitat i la gestió del canvi. Altres competències ben valorades són la capacitat per respondre als reptes, dominar les eines tecnològiques del moment, el treball en equip, el compromís amb l’organització, la iniciativa i la responsabilitat.

La resposta de la Universitat als reptes de futur

El document que s’ha presentat avui a la comunitat universitària ja conté recomanacions d’actuació, que passen per posicionar la Universitat com a agent impulsor del canvi territorial, apostar per la formació continuada i transversal i donar suport al canvi de paradigma empresarial, a través de la recerca i la transferència i incrementant la relació amb el teixit productiu.

Més concretament, pel que fa a l’adequació de l’oferta formativa, s’apunten diferents accions: potenciar la formació dual; promoure itineraris més oberts i flexibles; potenciar el vessant humanístic, social i ecològic; incorporar professorat jove, creatiu i innovador; potenciar les metodologies actives, i enfortir la internacionalització, entre d’altres.

Pel que fa a la contribució de la Universitat a l’impuls del sud de Catalunya, l’estudi apunta, a grans trets, facilitar coneixement i recursos als òrgans de decisió; reforçar aliances i exercir un rol cohesionador; participar en projectes que incideixen en els reptes de futur; establir una interacció sistematitzada amb el teixit productiu i enfortir el currículum transversal dels estudiants.

Proposta de treball

A partir de les conclusions de l’estudi, el Gabinet de Programació i Qualitat proposa dues línies de treball complementàries: d’una banda, iniciar un treball en el sí de la Universitat per prioritzar i planificar les estratègies apuntades en la prospectiva, i, de l’altra, mantenir el treball amb les persones expertes del territori per definir els perfils professionals que tindran rellevància en el futur i les titulacions que caldrà actualitzar o incorporar a l’oferta de la URV.

L’estudi i les memòries descriptiva i gràfica es poden trobar al portal de transparència de la Universitat. El següent vídeo mostra un resum de l’estudi complet.

Print Friendly, PDF & Email