11/03/2022

La Facultat de Ciències Jurídiques obté l’acreditació institucional

L’acreditació de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya és un reconeixement al compromís del centre amb la cultura de la qualitat

Pràctiques a la Sala de Vistes del campus Catalunya.

La Facultat de Ciències Jurídiques ha superat el procés d’acreditació institucional d’AQU Catalunya i ja disposa de la resolució del consell d’universitats del Ministeri d’Universitats que els atorga aquest reconeixement. Amb aquest centre ja en són cinc els acreditats institucionalment a la URV: la Facultat d’Economia i Empresa; la Facultat de Química, l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria; la Facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia i ara la Facultat de Ciències Jurídiques.

L’acreditació institucional garanteix que el centre disposa dels mecanismes que asseguren la qualitat de tots els processos que afecten les accions formatives que realitza. Aquest fet s’avala amb la certificació de la implantació del seu Sistema Intern de Garantia de Qualitat, que es va obtenir al juliol del 2021. De fet, tenir la certificació de la implantació del Sistema Intern de Garantia de Qualitat del centre era un dels dos requisits necessaris per a l’acreditació institucional, a més d’haver renovat l’acreditació de com a mínim la meitat de les titulacions de grau i la meitat de màster.

L’obtenció de l’acreditació institucional permet renovar automàticament l’acreditació de tots els títols de graus i de màsters universitaris oficials que coordina el centre per un període de sis anys, tal com estableix el nou Reial Decret 640/2021 de creació, reconeixement i autorització d’universitats i centres universitaris, i acreditació institucional de centres universitaris.

Print Friendly, PDF & Email

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

*