07/12/2022

Francesc Xavier Grau, exrector de la URV, nou president d’AQU Catalunya

Grau va ser secretari d'Universitats i Recerca de la Generalitat entre 2018 i 2021

Francesc Xavier Grau, nou president de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya. FOTO: AQU Catalunya.

Francesc Xavier Grau i Vidal, catedràtic de Mecànica de Fluids de la Universitat Rovira i Virgili i rector de la mateixa universitat entre 2006 i 2014, ha estat nomenat pel Govern de la Generalitat president de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya).

El president d’AQU Catalunya, que també ho és del seu Consell de Govern, té com a principals funcions vetllar per l’assoliment dels objectius fixats, exercir la representació institucional d’AQU Catalunya i informar el Govern i el Parlament de Catalunya sobre l’activitat de l’Agència.

Nascut a Lleida l’any 1958, és doctor en Química Industrial per la Universitat de Barcelona (1986) i professor del Departament d’Enginyeria Mecànica de la URV. La seva investigació s’ha centrat en la física, la modelització de la transferència de calor, matèria i quantitat de moviment en fluxos industrials i en el medi ambient, amb estades científiques a l’Institut de Mecànica de Fluids de Tolosa i al Departament d’Enginyeria Mecànica de la Universitat de Stanford.

A més de ser rector de la URV entre els anys 2006 i 2014, va exercir com a secretari d’Universitats i Recerca entre 2018 i 2021, període en què va impulsar la constitució del Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement (PN@SC).

Prèviament, ha desenvolupat diverses responsabilitats acadèmiques, entre les quals figuren la direcció del Departament d’Enginyeria Mecànica de la URV entre 1993 i 2000; vicerector d’Infraestructures i TIC; vicerector d’Afers Acadèmics i Personal i vicerector de Política Acadèmica i Científica de la universitat (2000-2006) o director acadèmic de la Global University Network for Innovation (GUNi) entre 2014 i 2016.

Anteriorment, ha treballat com a investigador a l’Institut de Mecànica de Fluids de Tolosa, al Centre per a la Investigació de la Turbulència de NASA a Ames i al Departament d’Enginyeria Mecànica de la Universitat d’Stanford. També ha dirigit la Càtedra Universitat i Regió del Coneixement i ha estat vicepresident primer de la Xarxa Vives d’Universitats i vicepresident adjunt de la Xarxa Vives. Ha sigut vocal de la Comissió Permanent i vicepresident primer de la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles (CRUE), president de l’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP) i president de la Comissió de Relacions Internacionals del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC).

Print Friendly, PDF & Email

Comenta

*