03/04/2020

Informacions de la URV sobre la COVID-19

La Universitat està tancada fins a nou avís i es farà la docència i l'avaluació a distància quan sigui possible (última actualització: 03/04/2020)

Davant de la situació causada pel coronavirus (COVID-19), la Universitat Rovira i Virgili (URV) fa públiques les següents informacions:

-La rectora ha emès una resolució a 15 de març que estableix les mesures que pren la URV per contribuir a la reducció dels contagis del COVID-19 i que inclou el tancament de les instal·lacions, a excepció dels serveis bàsics indispensables, i l’establiment de mecanismes per assegurar la continuïtat de les tasques laborals des de casa.

– Es manté el cessament de l’activitat lectiva presencial, i es farà la docència i l’avaluació a distància quan sigui possible. Més informació aquí.

– Quan no es pugui fer l’avaluació online d’una assignatura per la seva naturalesa, hi haurà la possibilitat d’estendre el calendari ordinari fins al 16 de juliol, amb la hipòtesi que hi hagi un període per a l’avaluació presencial entre meitat de juny i meitat de juliol, si la situació ho permet. Els estudiants que no poden seguir l’avaluació continuada podran fer una prova única en primera i en segona convocatòria.

-La URV ha creat una comissió de seguiment i actuació per la COVID-19 que informa diàriament la comunitat universitària, a través de la web, xarxes socials i de la resta de canals de comunicació, de l’evolució de la situació i les novetats que es vagin produint.

– Aquesta comissió ha elaborat un protocol intern d’actuació per l’alerta sanitària, que determina les mesures a adoptar tant als campus com pel que fa a l’activitat acadèmica i que pretén ser una guia per resoldre els dubtes de la Comunitat URV. Aquest protocol està en revisió permanent.

-Pel que fa als desplaçaments, el tancament no permet acollir a la Universitat els estudiants, PAS i PDI procedents d’altres països. A més a més, es recomana posposar o cancel·lar l’estada als països i regions de risc als estudiants, PAS i PDI pendents de fer una mobilitat a través del programa Erasmus. La Comissió Europea ha qualificat la situació actual de “força major”.

-La institució recorda que cal seguir les indicacions de l’Agència de Salut Pública, del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

-La URV informarà de qualsevol novetat que pugui afectar la comunitat universitària així com de les recomanacions o mesures que es puguin prendre al respecte.

– La informació s’actualitzarà al web www.urv.cat/coronavirus. A les xarxes socials de la Universitat també s’hi troba tota la informació de servei que pot afectar a la comunitat URV i que queda recollida en aquest moment de Twitter.

Enllaços d’interès:
Print Friendly, PDF & Email

Comenta

*