20/02/2017

Josep M. Cornadó, nomenat coordinador de la PAP al Consell Interuniversitari de Catalunya

La Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC) va nomenar aquest professor del Departament de Pedagogia de la URV màxim responsable de la Prova d'Aptitud Personal (PAP), que han de superar els estudiants per cursar els graus d'Educació Infantil i Educació Primària a Catalunya

El nomenament del professor Josep M. Cornadó es va fer al desembre passat. La Prova d’Aptitud Personal (PAP) ha estat vigent des del curs 2014-15 per accedir als graus en Educació Infantil i Educació Primària de totes les universitats, públiques i privades de Catalunya, i estava centrada en la competència de les llengües catalana i castellana.  Ara serà substituïda per un nou disseny de la prova, que hauran de superar els joves estudiants que volen accedir a la Universitat en el proper curs 2017-18. Es fan dues convocatòries de la PAP, al juny i al setembre, posteriors a les proves d’accés a la Universitat (PAU).

L’objectiu de la prova és dignificar l’accés als estudis de Mestre i garantir un bon nivell de preparació per part dels joves aspirants. El nou disseny de la prova consisteix en dos exàmens: un de competència comunicativa i raonament crític i un altre de competència logicomatemàtica. El primer ha de mesurar principalment, per una banda, la comprensió del significat intrínsec de documents escrits sobre temes d’interès general i la capacitat de sintetitzar i integrar la informació; i per l’altra, la capacitat d’aplicar el pensament cientificotècnic i els coneixements de l’àmbit social per a interpretar la informació rebuda i per predir i prendre decisions amb iniciativa i autonomia. El segon examen avalua la capacitat d’usar coneixements i habilitats relatius a diversos àmbits de les matemàtiques per a resoldre exercicis, problemes i situacions d’aplicació.

Al setembre passat es va fer una prova pilot de la prova, en la qual van participar estudiants de primer curs de tot Catalunya que ja cursen els graus objecte de les proves, i en la qual van participar ampliament els estudiants de la URV.

El Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC) és l’òrgan de coordinació del sistema universitari català i de consulta i assessorament del Govern de la Generalitat en matèria d’universitats. Josep M. Cornadó, professor del Departament de Pedagogia,  és responsable d’ensenyament de la doble titulació de Grau d’Educació Infantil i d’Educació Primària de la URV.

 

 

Print Friendly, PDF & Email

1 comentari

  1. Sílvia |

    Josep Maria, enhorabona. Segur que faràs una molt bona feina!

Comenta

*