18/09/2014

La Diputació de Tarragona, la URV i les administracions locals impulsaran un Projecte d’Especialització i Competitivitat Territorial

La Diputació de Tarragona, la URV i les administracions locals impulsaran un Projecte d’Especialització i Competitivitat Territorial, PECT-CATSUD. Aquesta candidatura és una oportunitat per què la Generalitat reconegui la regió com un territori d’especialització i competitivitat territorial.

La Generalitat, en el marc de l’estratègia RIS3 de la UE, està previst que publiqui  convocatòries competitives per a la presentació de Projectes d’Especialització i Competitivitat Territorial (PECT). La candidatura del PECT-CATSUD és una oportunitat per què la Generalitat reconegui la regió com un territori d’especialització i competitivitat territorial.

Per a les administracions locals, el PECT serà un dels principals canals d’accés als fons europeus en el període 2014-2020. S’obriria així la porta a desenvolupar diferents projectes d’alt valor afegit per al món  local amb la incorporació del coneixement i la recerca.

L’acord per presentar un PECT-CATSUD a la convocatòria competitiva, que és previst que farà la Generalitat de Catalunya, s’ha pres el dimecres, 17 de setembre al vespre en una reunió convocada per la Diputació de Tarragona i la URV. En aquest primer contacte hi han participat els ajuntaments de municipis de més de 20.000 habitants, les capitals de comarca i els municipis on la URV hi té seus, si bé la iniciativa està oberta a la participació de totes les administracions locals de les comarques de Tarragona.

La Comissió Europea ha definit, per al període 2014-2020, un enfocament integrat de tots els fons de la política de cohesió i planteja un marc estratègic comú i una fixació clara de prioritats i de resultats que cal assolir. En aquest sentit, ha demanat als estats membres i a les regions que elaborin estratègies de recerca i innovació per a l’especialització intel•ligent, Research Innovation Strategies for Smart Specialisation (RIS3).

L’objectiu de RIS3 és potenciar l’especialització econòmica i de coneixement que s’ajusti millor al potencial d’innovació de cada territori, sobre la base dels seus actius i capacitats. La Política de cohesió 2014-2020 inclou els Fons Estructurals i d’Inversió Europeus, configurats per el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), el Fons Social Europeu (FSE), el Fons de Cohesió, la Cooperació Territorial Europea i l’Agrupació Europea de Cooperació Territorial.

Pel que fa als fons FEDER, l’objectiu de la Comissió Europea per a aquest període se centra a potenciar l’activitat econòmica que aporta més valor afegit, concentrant-se en els ajuts a la recerca i la innovació tecnològica, la competitivitat de les pimes, les tecnologies de la informació i l’economia baixa en carboni. Pel que fa al FSE, es prioritza l’ocupació juvenil i la lluita contra la pobresa i l’exclusió social.

Sota aquest marc, la Generalitat ha elaborat l’Estratègia de recerca i innovació per l’especialització intel•ligent de Catalunya, RIS3CAT. En aquesta estratègia catalana, un dels principals instruments definits són els Projectes d’Especialització i Competitivitat Territorial (PECT), basats en enfocaments integrats de desenvolupament territorial i transformació econòmica basats en l’R+D+I, i que han d’involucrar activament els actors del territori en propostes de dinamització econòmica que donin resposta a les necessitats i reptes regionals.

Per a les administracions locals el PECT serà un dels principals canals d’accés  als fons europeus en aquest període 2014-2020. A més, aquests projectes poden crear sinergies amb altres fons de finançament (H2020, COSME, EASI, Life+, etc.), on la col•laboració entre administració regional i local i les estructures del coneixement esdevé fonamental.

És previst que, properament, la Generalitat publiqui convocatòries competitives per a la presentació de PECT. En aquest context, les administracions i estructures del coneixement de les comarques del sud de Catalunya tenen una bona oportunitat d’impulsar un PECT CATSUD, presentar una candidatura i ser identificada, per la Generalitat de Catalunya, com un dels millors territoris d’especialització i competitivitat territorial. S’obriria així la porta a desenvolupar diferents projectes d’alt valor afegit per al món local amb la incorporació del coneixement i la recerca.

Aquesta proposta les posen en marxa ara les administracions que mantenen un lligam amb la URV través del campus presents a les ciutats o mitjançant les antenes del coneixement; així com aquelles ciutats capitals de comarca i les que tenen més de vint mil habitants, que han participat en la primera reunió celebrada el dia 17 de setembre, però és un procés obert a tots els projectes que puguin sorgir del territori.

Print Friendly, PDF & Email

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

*