16/11/2022

La Facultat de Lletres certifica el seu Sistema Intern de Garantia de la Qualitat

És un reconeixement a la qualitat en la gestió del funcionament de la Facultat i al compromís amb la millora contínua

Classe de Filologia Catalana a la Facultat de Lletres.

El Sistema Intern de Garantia de la Qualitat (SIGQ) de la Facultat de Lletres ha obtingut l’informe final favorable d’AQU Catalunya. El SIGQ ha estat avaluat favorablement en totes les dimensions, a destacar entre aquestes, la d’Informació Pública i Rendiment de Comptes, en què la valoració reconeix la implantació avançada d’aquesta dimensió.

Aquest és el setè  Centre de la URV en obtenir la Certificació del SIGQ. El què suposa que, fins al moment, el 58% del total de Centres de la URV on s’imparteixen Graus i Màsters han assolit aquesta fita.

La visita per a l’obtenció de la certificació del SIGQ va dur-se a terme en format virtual durant els dies 3, 9 i 10 de desembre del 2021, per un Comitè d’Avaluació Externa, seleccionat per AQU Catalunya. Durant la visita el comitè es va reunir amb professorat, pas, estudiants, titulats, empreses, etc per contrastar i resoldre dubtes en relació a la documentació i evidències presentades per la Facultat   L’avaluació abasta sis dimensions: revisió i millora del SIGQ; disseny, revisió i millora dels programes formatius; ensenyament-aprenentatge i suport a l’alumnat; personal acadèmic; recursos materials i serveis, i informació pública i rendició de comptes.

Aquesta certificació evidencia que el SIGQ està implantat i desplegat al centre, i que és adequat per a l’assegurament de la qualitat de les titulacions que s’hi imparteixen.

L’obtenció de la certificació de la implantació del SIGQ és un dels requisits establerts, a més de tenir el 50% de les titulacions acreditades, per a l’obtenció de l’acreditació institucional, reconeixement al qual optarà el centre properament i que permetrà l’acreditació de tots els títols universitaris oficials de la Facultat per un període de sis anys.

Aquesta certificació representa un reconeixement a la qualitat en la gestió del funcionament de la Facultat i al compromís amb la millora contínua. En aquesta línia, la Facultat incorporarà en el seu quadre d’objectius les millores proposades en l’informe de certificació per tal de millorar el seu SIGQ.

La certificació del SIGQ de la Facultat de Lletres resulta molt significativa pel volum de titulacions que  s’hi s’imparteixen i és un pas important en l’estratègia de la URV per acreditar institucionalment totes les seves facultats i escoles.

Print Friendly, PDF & Email

Comenta

*