10/10/2022

La Facultat de Medicina i Ciències de la Salut certifica el seu Sistema Intern de Garantia de la Qualitat

És un reconeixement a la qualitat en la gestió del funcionament de la Facultat i al compromís amb la millora contínua

Classe del grau en Fisioteràpia, de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut.

El Sistema Intern de Garantia de la Qualitat (SIGQ) de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut ha estat avaluat favorablement en totes les dimensions i ha obtingut l’informe final favorable d’AQU Catalunya. És la primera Facultat de Medicina i Ciències de la Salut del Sistema Universitari Català que obté aquest reconeixement.

Aquest és el sisè centre de la URV en obtenir la certificació del SIGQ. La qual cosa suposa que, fins al moment, la meitat dels centres on s’imparteixen graus i màsters han certificat els seus sistemes interns de garantia de la qualitat.

La visita per a l’obtenció de la certificació del SIGQ va dur-se a terme en format virtual durant els dies 18, 19 i 23 de maig per un comitè d’avaluació externa, seleccionat per AQU Catalunya. Durant la visita, el comitè es va reunir amb professorat, PAS, estudiants, titulats i empreses per contrastar i resoldre dubtes en relació a la documentació i evidències presentades per la Facultat. L’avaluació abasta sis dimensions: revisió i millora del SIGQ; disseny, revisió i millora dels programes formatius; ensenyament-aprenentatge i suport a l’alumnat; personal acadèmic; recursos materials i serveis, i informació pública i rendició de comptes.

Aquesta certificació evidencia que el SIGQ està implantat i desplegat al centre i que és adequat per a l’assegurament de la qualitat de les titulacions que s’hi imparteixen.

L’obtenció de la certificació de la implantació del SIGQ és un dels requisits establerts, a més de tenir el 50% de les titulacions acreditades, per a l’obtenció de l’acreditació institucional, reconeixement al qual optarà el centre properament i que permetrà l’acreditació de tots els títols universitaris oficials de la Facultat per un període de sis anys.

Aquesta certificació representa un reconeixement a la qualitat en la gestió del funcionament de la Facultat i al compromís amb la millora contínua. En aquesta línia, la Facultat incorporarà en el seu quadre d’objectius les millores proposades en l’informe de certificació per tal de millorar el seu SIGQ.

Print Friendly, PDF & Email

Comenta

*