07/07/2020

La Facultat de Química obté l’acreditació institucional

És el primer centre d'una universitat pública catalana que aconsegueix aquest reconeixement en l’àmbit de la Química i la Bioquímica

La Facultat de Química de la URV ha obtingut l’acreditació institucional, fet que la converteix en la primera i, de moment, única facultat d’una universitat pública catalana amb aquesta acreditació en l’àmbit de la Química i de la Bioquímica. A més, forma part dels 10 primers centres acreditats a tot Catalunya. D’aquesta manera, la Facultat renova l’acreditació de tots els títols universitaris oficials de grau i màster que s’imparteixen en aquest centre per un període de cinc anys.

L’acreditació institucional certifica que la facultat ha desenvolupat els seus ensenyaments amb qualitat. Al mateix temps, garanteix que disposa dels mecanismes que asseguren la qualitat de tots el processos que afecten les accions formatives que fa el centre. Aquest fet s’avala amb l’obtenció de la certificació de la implantació del seu Sistema de Garantia Interna de Qualitat, que en el cas de la Facultat de Química es va obtenir el passat mes de maig i en el que destacava en dos aspectes: en sistemes de suport a l’aprenentatge i als estudiants, que es troba en un estat avançat d’implantació, i en l’apartat de personal acadèmic, en el que quatre dels sis estàndards de qualitat analitzats en aquesta dimensió van ser valorats amb la màxima qualificació.

L’aposta de la Facultat de Química per la qualitat dels seus ensenyaments ve de lluny, ja que va ser centre pilot de la URV a la convocatòria del Programa AUDIT 2007 de l’Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) per al disseny i implantació d’un sistema intern de garantia de qualitat. Entre els bons resultats obtinguts en el procés d’acreditació de les seves titulacions, destaquen el grau de Química, el grau de Bioquímica i Biologia Molecular i el màster en Síntesi, Catàlisi i Disseny Molecular, que van obtenir la màxima qualificació “Acreditat amb excel·lència”. De la seva banda, el màster en Nutrició i Metabolisme va obtenir la qualificació d’Acreditat”, assolint amb qualitat 4 dels 6 estàndards avaluats. A més, les quatre titulacions han estat reconegudes per AQU Catalunya, amb el segell que acredita l’assoliment de la dimensió addicional “Interacció entre la recerca i la docència” amb la menció “Amb qualitat”.

Print Friendly, PDF & Email

Comenta

*