10/06/2020

La radicalització i l’extremisme violent, a revisió en la primera publicació del projecte CONNEKT

El projecte internacional amb participació de la URV recomanarà mesures als països de la UE, la Mediterrània i els Balcans per prevenir l'extremisme violent entre els joves

Imatge de portada de la publicació "Concepts and analytical framework. Debating notions and approaches to radicalisation and violent extremism".

CONNEKT és un projecte internacional que estudia els processos de radicalització de les societats del sud i l’est de la Mediterrània i dels Balcans amb l’objectiu de recomanar eines per prevenir l’extremisme violent entre els joves. Finançat per la Unió Europea i amb la participació de la URV, el consorci del projecte acaba de publicar en accés obert el primer resultat: Concepts and analytical framework. Debating notions and approaches to radicalisation and violent extremism, una revisió de les qüestions conceptuals i teòriques relacionades amb l’extremisme violent i la radicalització vigents avui dia en la literatura científica.

Les autores del document, Corinne Torrekens i Daphné de le Vingne (Université Libre de Bruxelles),. ofereixen en aquest treball una revisió integral de les definicions sobre qüestions com el terrorisme, l’extremisme violent i la radicalització i presenten els models analítics vigents sobre processos de radicalització desenvolupats per investigadors. La publicació també presenta l’estat actual de la recerca respecte als diferents factors que empenyen a processos de radicalització identificats a la literatura científica i acadèmica en els nivells transnacional, comunitari i individual i la seva interacció.

Finalment, les autores també analitzen la literatura produïda sobre mecanismes existents de prevenció de l’extremisme violent i iniciatives de desradicalització així com l’abast i els resultats dels programes de lluita contra l’extremisme violent a les societats del sud i l’est de la Mediterrània i els Balcans.

El projecte de recerca CONNEKT analitza i avalua set factors de radicalització potencial entre els joves d’entre 12 i 30 anys: religió, digitalització, privació econòmica, desigualtats territorials, dinàmiques transnacionals, demandes sociopolítiques i oportunitats educatives, culturals i de lleure.

El seu objectiu és establir un mapa multidimensional dels factors, i la interacció entre ells, que poden empènyer els joves cap a l’extremisme a Egipte, Jordània, Tunísia, Marroc, Bòsnia i Hercegovina, Kosovo, Macedònia del Nord i Bulgària. A partir dels resultats de la recerca empírica, el projecte acabarà recomanant eines i mesures per a la prevenció de l’extremisme violent des d’una perspectiva social i comunitària tant per a les regions d’estudi com per a la Unió Europea.

El projecte reuneix un consorci multidisciplinari en el qual participa la Càtedra UNESCO de Diàleg Intercultural a la Mediterrània de la URV, juntament amb 14 socis del sud i est de la Mediterrània, els Balcans i la Unió Europea, amb la coordinació de l’Institut Europeu de la Mediterrània (IEMed). El projecte està finançat pel Programa de recerca i innovació Horizon 2020 de la UE.

La publicació es pot descarregar al web del projecte.

Print Friendly, PDF & Email

Comenta

*