28/02/2023

La UNESCO renova la confiança a la Càtedra d’Habitatge de la Universitat Rovira i Virgili

La Càtedra és un dels socis de les Nacions Unides per implementar la seva nova Agenda Urbana

L’Organització de les Nacions Unides per a l’Educació, la Ciència i la Cultura (UNESCO) ha prorrogat el conveni amb la Càtedra d’Habitatge de la Universitat Rovira i Virgili fins al 31 de desembre del 2024 i mostra la confiança que la UNESCO en la feina de la Càtedra UNESCO sobre el Dret a l’Habitatge, la primera al món d’aquest tipus i un dels socis de les Nacions Unides per implementar la seva nova Agenda Urbana.

Activitat de la Càtedra UNESCO sobre el dret a l’habitatge

La Càtedra UNESCO sobre el Dret a l’Habitatge de la URV té com a objectiu crear una plataforma estable en recerca, docència i transferència de coneixements en matèria d’habitatge des d’un punt de vista interdisciplinari i internacional.

Actualment, la Càtedra té dotze socis, procedents de l’àmbit públic i privat, i dotze investigadors. A més, acull investigadors visitants amb l’objectiu de fomentar l’intercanvi de coneixements i de bones pràctiques.

Pel que fa a la recerca, abasta totes les àrees de l’habitatge i el dret a l’habitatge, des del sensellarisme fins al mercat hipotecari, passant per les tinences de l’habitatge (propietat, arrendament i tinences intermèdies), l’organització de l’habitatge (condomini, cooperatives), el seu finançament, l’habitatge com a dret humà, l’habitatge i les noves tecnologies, l’habitatge col·laboratiu, els professionals immobiliaris, l’habitatge social i assequible i els drets dels consumidors.

La Càtedra ha liderat o participat en 32 projectes de recerca competitius nacionals i internacionals que promouen la investigació interdisciplinària transfronterera i internacional en temes d’habitatge. Entre ells destaca el projecte Erasmus Plus titulat “Bridging the gap in housing studies” (Housing+)”, que té com a objectiu millorar la formació acadèmica a nivell europeu dels professionals, responsables polítics, acadèmics i la resta d’operadors en general que intervenen a sector de l’habitatge i immobiliari.

Pel que fa a la docència, la Càtedra ha format més de 600 professionals en habitatge gràcies als seus programes de postgrau, entre els quals destaca el “Postgrau en polítiques d’habitatge”, que aborda de manera holística i acadèmica aquesta matèria de manera nova tant a nivell català com a espanyol.

A l’àmbit de la transferència de coneixements, la Càtedra ha assessorat entitats públiques i privades, com els governs català, espanyol o alemany. A més, els seus investigadors han publicat més de 300 publicacions (articles, llibres, capítols de llibres) a 16 països i han impartit més de 500 conferències a 30 països diferents, des d’Austràlia fins als Estats Units, passant per Àsia i Europa.

Atenent al concepte d’impacte social, la Càtedra treballa amb la voluntat de generar una millora real a la societat en tot allò relatiu a l’habitatge. La seva investigació ha impactat en el disseny de les polítiques públiques que s’apliquen a l’Estat i a la Unió Europea; la Càtedra ha establert enllaços amb altres càtedres UNESCO; ha produït una activitat innovadora basada en jocs de rol de taula i el documental El llindar. A més, actualment també es troba en la fase pilot del seu propi Certificat de bona gestió d’habitatge social (CVS), i està participant en l’elaboració plans locals d’habitatge per a municipis sota demanda, com ha estat el cas amb Tarragona (2019), Altafulla (2021) o Ascó (2022), entre d’altres.

Tota la informació sobre la Càtedra d’Habitatge es pot trobar al seu web.

Print Friendly, PDF & Email

Comenta

*