18/03/2016

La URV analitzarà els protocols de prevenció d’abusos sexuals a les universitats i farà formació per actuar-hi

Investigadores del Departament de Pedagogia de la URV participen en el projecte europeu Universities Supporting Victims of Sexual Violence (USVSV), per millorar la intervenció en casos de violència sexual. L’objectiu és analitzar els protocols d’intervenció actuals a les universitats i formar la població universitària perquè puguin intervenir davant d’aquests casos de forma apropiada i sensible

 

Barbara Biglia professora de la URV coordina l’equip català̀ d’aquest projecte de recerca, en el qual hi participen les investigadores Edurne Jiménez i Sara Cagliero, totes tres del Departament de Pedagogia de la URV. El projecte comença aquest març i acabarà el febrer del 2018 com una acció de suport a les universitats.

Durant la primera part de la recerca s’analitzaran comparativament els protocols de prevenció i actuació en casos de violència de gènere de les universitats públiques catalanes i d’algunes universitats espanyoles. I aquest estudi es farà també a nivell internacional, a través dels socis europeus que participen en el projecte. Les investigadores de la URV ho faran en col·laboració amb l’equip de recerca de la Universitat de País Basc (UPV-EHU), encapçalat per les investigadores Mila Amurrio i Marta Luxan. Posteriorment dissenyaran una formació́ especifica que ajudi a la població universitària a prevenir, reconèixer i detectar casos de violència. Hi haurà un procés d’avaluació́ de la formació i al final del projecte s’editarà̀ material informatiu des de cada país participant.

Pel que fa a l’acció́ formativa, es faran deu cursos a Catalunya que començaran el proper mes d’octubre en els quals podran participar un total de 80 persones de la URV i de la UB. Durant aquestes sessions es parlarà̀ sobre violència sexual i  violència de gènere i es proporcionaran eines per prevenir i donar una primera resposta en cas de necessitat. Els cursos estaran dirigits a representats de les associacions estudiantils, professors, personal tècnic i administratiu, personal de seguretat, entre altres.

El projecte europeu, liderat per la Universitat de Brunel (Regne Unit), compta, a part de la participació́ de la URV, amb la implicació́ de la Universitat de Sussex (Regne Unit), de la Universitat de York (Regne Unit), de la Universitat de País Basc (UPV-EHU), de la Universitat de Torino (Itàlia) i de la Universitat de Panteion (Grècia). Cada soci participant dissenyarà la formació segons el seu país i el seu context. Aquestes formacions tindran lloc en 14 universitats diferents. A Catalunya, la UB serà associada de la URV al llarg de tot el projecte.

El projecte europeu, Universities Supporting Victims of Sexual Violence (USVSV), està finançat per un programa de la direcció́ general de Justícia de la Comissió́ Europea en suport a les víctimes de violències i crims.

Print Friendly, PDF & Email

Comenta

*