02/08/2016

Les excavacions arqueològiques davant la Catedral posen al descobert l’antiga Dertosa romana

Importants vestigis de la Dertosa romana, particularment un tram de muralla de 40 metres de llargada per 3 d'alçada, datat al segle VI d.C., han emergit en els últims dies a la superfície fruit de les excavacions que s'han fet al solar situat entre el carrer Croera i l'avinguda Felip Pedrell, al solar que separa la Catedral del riu Ebre, i que ha dut a terme l'empresa IBER, spin-off de la Universitat Rovira i Virgili (URV), per encàrrec de l'Ajuntament de Tortosa.

Murs de muralla romana que s'han posat al descobert davant de la Catedral de Tortosa.

Els experts donaven per fet de l’existència de restes arqueològiques d’envergadura, tal com s’acredita amb l’aparició de fortificacions medievals (s. XIV i XV) i de construccions datades durant l’ocupació islàmica, però la troballa d’un important tram de muralla romana ha estat qualificat d'”extraordinari” pel director del projecte arqueològic, el professor de la Universitat Rovira i Virgili Jordi Diloli, en tant que és la primera troballa d’entitat a la ciutat corresponent a aquest període històric.El resultat i valoració definitiva de les excavacions arqueològiques són preceptius per a la redacció del projecte del nou espai públic que s’ha de construir en aquest tram de la façana fluvial de Tortosa.

La intervenció arqueològica, iniciada el juny passat, fruit d’unes primeres prospeccions a finals de 2015, una vegada enderrocades les cases rere les quals s’amagava la Catedral, ha permès retrobar bona part de l’entramat constructiu amagat al subsòl, on es representa l’ordre urbà de la Tortosa de l’època, destacant, en ordre cronològic, els fonaments d’algunes de les cases que es troben representades al popular gravat del paisatgista flamenc Anton van der Wyngaerde, en què es mostra la façana fluvial del marge esquerre de l’Ebre de Tortosa l’any 1563.

En un nivell inferior, els arqueòlegs han trobat les fortificacions d’aquest sector municipal construïdes entre els segles XIV i XV, amb paraments medievals entre els quals destaquen diversos recintes possiblement lligats a accessos al riu i espais d’emmagatzematge, ben defensats, que s’adaptarien a les necessitats de fortificació d’aquest sector pels enfrontaments bèl•lics en què participaria la ciutat durant el 1300 i 1400. Per sota de la trama urbana medieval, han aparegut nous vestigis de l’ocupació islàmica, els de la Turtuxa dels segles IX a XIII, un dels enclavaments més importans al nord d’Al-Andalus.

Print Friendly, PDF & Email

Comenta

*