02/08/2021

L’ETSA i l’Ajuntament de Reus organitzen una sessió de treball per reflexionar sobre el patrimoni, la mobilitat i l’emergència habitacional

Les jornades tindran lloc del 30 d’agost a l’11 de setembre a Cal Massó

La jornada "EAR RAW: Reus Architecture & Urban Design International Workshop" tindran lloc a Cal Massó.

L’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de la URV (ETSA) i l’Ajuntament de Reus, a través de la regidoria d’Urbanisme i Mobilitat, organitzen una jornada de reflexió sobre àrees estratègiques per a la transformació de la ciutat. La jornada, “EAR RAW: Reus Architecture & Urban Design International Workshop”, comptarà amb la participació de representants de les dues entitats organitzadores i de les universitats de Gènova, Zúrich i Brussel·les.

La jornada tindrà lloc del 30 d’agost a l’11 de setembre a Cal Massó, i planteja una reflexió pedagògica i experimental sobre la mobilitat i la intermodalitat; el patrimoni postindustrial, i l’emergència habitacional.

Pel que fa a la mobilitat i intermodalitat, el taller pretén obrir la reflexió per aprofitar l’oportunitat de modificar radicalment la mobilitat amb noves infraestructures que contribueixin no només a una intermodalitat efectiva, sinó també a la descarbonització en les rutines diàries de la ciutadania.

Pel que fa al patrimoni postindustrial, es treballaran propostes sobre un edifici patrimonial de referència seleccionat per activar-lo com a catalitzador urbà, imaginant-se nous usos, com ara els relacionats amb habitatges col·lectius cooperatius, nous tipus de treball, intercanvi de mercaderies o interacció social, o alternatives als modes de tinença tradicionals, i vincular-los a espais públics col·lectius o de mobilitat urbana.

Pel que fa a l’emergència habitacional, es plantegen estratègies imaginatives i factibles en dues línies: desincentivar l’especulació immobiliària amb la introducció d’un significatiu percentatge d’habitatges cooperatius per reactivar i rehabilitar el parc d’habitatge, i recolonitzar zones rurals despoblades, equilibrant així les tensions territorials i reduint la pressió sobre determinades zones de la ciutats.

Signants del conveni entre la FURV i l’Ajuntament de Reus per per a la transferència de coneixement.

La jornadada són la primera experiència de col·laboració de la regidoria d’Urbanisme i Mobilitat de l’Ajuntament de Reus amb l’ETSA fruit del conveni marc signat entre la regidora Marina Berasategui i la rectora de la URV, Maria José Figueras, i que preveu col·laborar per a la transferència del coneixement, d’experiències per a l’estudi o proposta d’implementació de projectes urbanístics i d’arquitectura, i establir canals de relació que facilitin la transferència del coneixement urbà i la innovació tecnològica o metodològica.

La col·laboració es farà mitjançant contractes específics anuals que desenvoluparan actuacions específiques com ara estudis, projectes, investigacions, coordinació de jornades de recerca acadèmica i programes de divulgació, entre d’altres en l’àmbit de la ciutat de Reus.

Print Friendly, PDF & Email

Comenta

*