28/02/2024

Núria Araüna és la nova directora del Departament d’Estudis de Comunicació

Es proposa afavorir la presa de decisions democràtica i transparent, reduir la precarització i acompanyar els responsables de grau en les modificacions dels plans d'estudis per mantenir una educació humanista i de qualitat

Núria Araüna, directora del Departament d'Estudis de Comunicació.
Núria Araüna, directora del Departament d'Estudis de Comunicació.

Núria Araüna agafa el relleu de Laia Quílez al capdavant del Departament d’Estudis de Comunicació. En les eleccions que es van celebrar el 20 de febrer, Núria Araüna va obtenir els 31 vots emesos. Quílez serà, durant aquest mandat, la secretària del Departament.

La trajectòria de recerca de Núria Araüna s’ha centrat en els estudis de gènere, els estudis culturals i la comunicació. Des d’aquesta perspectiva, s’ha focalitzat, sobretot, en l’estudi del documental i els gèneres de la no ficció, també en produccions de ficció en quant al gènere, i en les xarxes socials, amb focus en els feminismes. Actualment treballa en un projecte amb l’investigador de la Universitat de Glasgow David Archibald, finançat per la British Academy, que empra l’audiovisual com a eina d’articulació d’aliances entre activistes de quatre ciutats remotes però connectades històricament: Matanzas i l’Habana (Cuba), Glasgow (Escòcia) i Vilanova i la Geltrú (Catalunya). El projecte posa en relació feminismes de les quatre localitats i vol generar aprenentatges sobre reparacions colonials, interseccionalitats i creativitat. Des dels estudis audiovisuals, s’investiga per trobar formes de construir coneixement no només a través de llenguatge verbal, sinó també en imatges en moviment i so.

Ha impartit docència en diverses assignatures de Periodisme i, sobretot, de Comunicació Audiovisual, a més de tutoritzar treballs de final de grau i màster i tesis doctorals. Afirma que haver donat classes a tots els cursos i assignatures comunes dels tres graus li dona una visió de conjunt dels Estudis de Comunicació. Fora de la URV, ha impartit docència al màster de documental creatiu de la UAB, classes de grau i postgrau a la Universitat de Glasgow, al màster interuniversitari de Joventut i Societat, al màster d’Estudis de Dones, Gènere i Ciutadania de la UB, i d’altres.

Per aquest mandat que ara comença es proposa diversos objectius. Un d’ells és aprofundir en una presa de decisions democràtica, participativa i transparent, basada en l’interès col·lectiu i la solidaritat. “És una manera de treballar que ja ve de les direccions prèvies i que no volem perdre, sinó que pensem que ha de guiar les maneres de continuar avançant.”

“Una aspiració que tenim, malgrat les dificultats, és que ens agradaria treballar en un espai, en una universitat, on totes les persones tinguessin condicions laborals dignes, i defensarem aquesta posició des de les eines que tinguem al departament. Les retallades que es van imposar a la Universitat des de la crisi i recessió post 2008 han fet passar uns anys precaris a moltes treballadores acadèmiques, i esperem seguir millorant i que es normalitzi la situació, tant per al PTGAS com per al PDI i professorat associat”, explica Araüna.

Així mateix vol que l’entorn laboral sigui digne, la qual cosa passa per fomentar relacions laborals sanes, basades en la col·laboració i no en la competitivitat, i en ajudar a que el treball acadèmic sigui significatiu per a la comunitat.

En aquest moment s’està modificant el pla d’estudis, per això, un altre objectiu és donar tot el suport i acompanyament a les responsables d’ensenyament per fer que els graus que als quals s’hi fa docència des del Departament d’Estudis de Comunicació millorin i mantinguin el seu compromís amb una educació humanista, de qualitat, crítica, i orientada a possibilitar pràctiques creatives a l’estudiantat, a més d’una bon coneixement dels entorns laborals del sector de la comunicació, però també del món en el seu conjunt.

“Les eines que proveïm a la Universitat han de servir a l’estudiantat per trobar i fer una bona feina, però també per viure millor i contribuir positivament a la societat en un context de crisi climàtica i conflictes geopolítics que els joves veuen de manera desesperançadora. La Universitat i els nostres estudis són un entorn on pensar i buscar solucions engrescadores pels reptes del món”, conclou la directora del Departament d’Estudis de Comunicació.

Print Friendly, PDF & Email