19/06/2020

Oberta la participació per fer propostes sobre el nou Codi ètic de la URV

La comunitat universitària pot enviar suggeriments a l'esborrany del text fins al 3 de juliol

El nou Codi ètic de la URV és un document que orienta la convivència de la comunitat universitària i les relacions amb la societat i el territori. Perquè sigui vinculant, ha de ser acceptat per tota la Comunitat URV i per això és previst sotmetre’l a l’aprovació del proper Claustre. Abans, però, comença un període d’exposició pública del nou Codi ètic en què el personal i l’estudiantat de la Universitat poden fer aportacions a l’esborrany fins al 3 de juliol. Tant els suggeriments i propostes com la consulta del text es poden fer al web www.urv.cat/ca/intranet/proposta-codi-etic.

Aquest codi, que ha redactat una comissió tècnica i una comissió de membres del Claustre, respon al compromís social de la URV i actualitza els principis reconeguts a l’Estatut; ha d’orientar la conducta i bones pràctiques de la comunitat universitària, i definir la gestió de la qualitat ètica de la Universitat. Es basa en deu principis: bon govern, compromís social, benestar i salut, equitat en la diversitat, igualtat de gènere, integritat, llibertat acadèmica, respecte, solidaritat, i sostenibilitat.

Print Friendly, PDF & Email