26/07/2023

El doctorand de la URV Eshek Tarazona Vega rep el premi Jesús Tusón sobre diversitat lingüística

Ha rebut el premi de la Xarxa Vives ex-aequo pel Treball de Fi de Màster que va fer a la Universitat de Barcelona. La tesi doctoral que fa a la URV sobre educació i ensenyament de llengua a les escoles de secundària del Perú hi dona continuïtat

Eshek Tarazona Vega, estudiant de doctorat de la URV guanyador del Premi Jesús Tusón de la Xarxa Vives.
Eshek Tarazona Vega, estudiant de doctorat de la URV guanyador del Premi Jesús Tusón de la Xarxa Vives.

El Grup d’Estudis de Llengües Amenaçades de la Universitat de Barcelona, Òmnium Cultural i la Xarxa Vives d’Universitats han publicat la resolució del premi Jesús Tuson 2023 sobre diversitat lingüística. En aquesta cinquena edició, el jurat ha decidit atorgar dos premis ex-aequo donada la qualitat de les obres presentades. Així, s’ha distingit, d’una banda, a l’estudiant Eshek Tarazona Vega, doctorand a la Universitat Rovira i Virgili (URV), pel Treball Final de Màster “Construcción de la interculturalidad en el aula a partir de tres cuentos breves. Estudio hecho con un grupo de estudiantes peruanos de un contexto escolar urbano”, que va fer a la UB. I de l’altra, a l’estudiant David Ginebra Domingo, doctorand a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), pel Treball Final de Màster “Descripció fonològica del yamalero, la llengua dels yaruro de les Planes Orientals de Colòmbia”.

El treball de Tarazona analitza la construcció de la interculturalitat a l’escola peruana a través d’uns relats breus. A més de desenvolupar la competència literària dels alumnes, els resultats de la investigació posen de manifest la possibilitat d’establir diàlegs interculturals en contextos urbans a través de textos literaris. L’interès d’aquesta recerca rau en l’àmbit de l’ensenyament de la literatura, la qual, en societats multiculturals i on el fenomen migratori és cada vegada més gran, adquireix noves dimensions i esdevé en un mitjà de socialització quan es tracta de proposar el respecte als diferents grups ètnics i fer-ne possible una comprensió mútua entre els implicats.

La presència d’algunes paraules i girs de la llengua quítxua als textos llegits també ha fet emergir un interès i una motivació per l’aprenentatge d’aquesta llengua i, així, millorar la convivència i la cohesió de la societat peruana.

Aquest Treball de Fi de Màster el va realitzar a la Universitat de Barcelona i hi està donant continuïtat a través de la tesi doctoral a la Universitat Rovira i Virgili, tant pel que fa a l’objecte d’estudi, l’educació i l’ensenyament de llengua a les escoles de secundària de Perú, com per la metodologia utilitzada. A més, un altre dels aspectes de la tesi doctoral en curs, pel que fa a l’ensenyament de la llengua, és la consideració d’una política plurilingüe al sistema educatiu peruà, incloent-hi l’aprenentatge d’una llengua nativa.

Print Friendly, PDF & Email