08/10/2021

El projecte d’Estatut de la URV ja es pot consultar

1.658 membres de la comunitat universitària han participat en la redacció i el procés de participació. El text se sotmetrà a l'aprovació del proper Claustre

Ja es pot consultar al web de participació el Projecte d’Estatut de la URV, resultant del procés iniciat l’any 2018 per dotar la Universitat d’un nou Estatut. Es tracta de la norma més important de la institució perquè regula els aspectes fonamentals de la vida universitària, com ara l’estructura, els òrgans de govern i representació, l’activitat de la Universitat, els drets i deures dels seus membres, i el règim econòmic, entre d’altres.

El nou text se sotmetrà a l’aprovació del Claustre en la propera sessió, quan es preveu que culmini un treball que ha implicat 1.658 membres de la comunitat universitària, en diferents nivells de participació. Així, si la majoria absoluta dels membres del Claustre és favorable al Projecte d’Estatut, la Universitat haurà actualitzat la norma que va ser aprovada l’any 2003 i revisada tècnicament el 2012.

El redactat final que ara es pot consultar ha estat fet sobre la base que van elaborar els membres de la Ponència de l’Estatut i del debat i incorporació o transacció de bona part de les esmenes presentades durant el procés participatiu, que va tenir lloc entre maig i juliol de 2021. Més concretament, es van presentar 258 esmenes, de les quals se n’han incorporat 112 (34 de caràcter tècnic) i 83 s’han reelaborat per consens.

Els principis que s’han seguit per actualitzar el text i els canvis principals referents a les estructures de la URV, la Governança i la comunitat universitària es poden consultar en la següent presentació del web Participa.urv.cat.

 

Un procés iniciat al 2018

El Claustre Universitari va crear el 20 de novembre de 2018 la Comissió d’Estudi que s’encarregaria de determinar si existia la necessitat de reformar l’Estatut. Aquesta comissió va presentar a la sessió del Claustre del 26 de juny de 2019 un informe que recollia els aspectes que calia crear, modificar o suprimir per raó de tècnica normativa i també incorporava qüestions que per raons d’actualització, d’experiència i d’oportunitat caldria tenir-les en compte en la redacció del nou Estatut.

Arran d’aquest informe la rectora va presentar la iniciativa de reforma de la norma al Claustre, que, en aquella mateixa sessió, va aprovar el procediment per elaborar el Projecte d’Estatut.

Claustre de 26 de juny de 2019 en el qual es va aprovar el procediment per elaborar el Projecte d’Estatut.

La redacció de l’avantprojecte ha estat responsabilitat de la Ponència constituida el 17 de juliol de 2019 amb membres del Consell de Direcció i de la Comissió d’Estudi, més els tècnics i tècniques especialistes en les matèries que s’hi tractaven, organitzats en grups de treball. Va ser l’abril de 2021 quan la Ponència va tenir l’avantprojecte i va obrir-se un procés de participació fins al juliol de 2021, després de crear-se la Comissió d’Estatut del Claustre.

Finalment, l’1 d’octubre d’aquest any, la Comissió de l’Estatut, que integren 31 persones, va aprovar el text definitiu amb 23 vots a favor, 5 en contra i 0 abstencions que es portarà a la votació del Claustre.

El Projecte d’Estatut es pot consultar al web Participa.urv.cat. Totes les consultes es poden adreçar al correu electrònic estatut@urv.cat.

Print Friendly, PDF & Email