22/02/2024

La plantilla de professorat de la Universitat es rejovenirà amb la convocatòria de 29 places

L'envelliment progressiu del col·lectiu docent i investigador és més pronunciat en el professorat amb vinculació permanent, amb una mitjana d'edat de 55 anys

El Consell de Govern d’aquest 22 de febrer ha aprovat la convocatòria de places de Personal Docent i Investigador (PDI) permanent per cobrir les vacants que al 2023 va deixar el professorat que va jubilar-se o va causar baixa. Es tracta de 29 places, tres de les quals cobreixen la necessitat de professorat a la seu de Vilafranca, que permetran fer una part del relleu generacional necessari un cop la Direcció General d’Universitats l’autoritzi. Així mateix, s’ha aprovat l’oferta d’ocupació pública de 2024 que hauria de donar resposta a l’estabilització de professorat i promocions de categoria.

El rector, Josep Pallarès, ha afirmat que espera que “amb aquestes incorporacions puguem rejovenir la plantilla, que és un dels grans reptes que tenim, no només pel que fa al PDI sinó també al Personal Tècnic, de Gestió i d’Administració i Serveis (PTGAS).” En aquesta línia, Pallarès ha presentat les dades sobre els treballadors de la Universitat i ha constatat l’envelliment progressiu del col·lectiu docent i investigador, amb un impacte més rellevant en el professorat amb vinculació permanent, que des del 2008 ha incrementat la mitjana d’edat en 7 anys i se situa en 55 anys el 2023. De fet, no hi ha cap professor permanent que tingui menys de 35 anys. En canvi, si s’observen les dades del total del PDI, incloent el professorat no permanent, la mitjana d’edat es redueix deu anys i el 22% és més jove de 35 anys.

El professorat permanent equival a 2.124,9 persones a temps complet (al 2019 n’eren 1990,9); es produeix, per tant, un creiexement “de forma sostinguda”, ha valorat el rector. Si s’observa per gènere, a les categories més altes les dones hi són menys presents: són el 31% de catedràtiques i, en canvi, el 59% del professorat lector. Són el 54% del professorat associat i també del substitut, la nova categoria vigent des d’aquest curs després de l’aprovació de la LOSU.

La URV és la quarta universitat del sistema universitari públic de Catalunya pel que fa a nombre de professorat, i la cinquena en nombre de PTGAS. És la universitat amb la proporció més baixa de professorat permanent i la que té més professorat associat “perquè és la universitat que més ha crescut proporcionalment amb estudiantat i s’hi ha respost amb la contractació de professorat associat”, ha explicat Pallarès.

És per això que s’espera el desplegament a les universitats públiques catalanes el pla de xoc del govern català per augmentar el professorat permanent, contractant figures docents a temps complet; impulsar el relleu generacional, el rejoveniment de les plantilles i reduir la temporalitat, tant del PDI com del PTGAS.

El professorat que s’incorpori ja tindrà a disposició, a més del pla d’acollida, una formació inicial per al professorat novell, que aborda les necessitats primerenques del professorat a l’hora d’enfrontar-se a una assignatura, posant el focus en l’estudiant -ha explicat la vicerectora de Projectes Docents i Estudiants, Montse Pinent-, especialment tractant el clima d’aprenentatge, i en properes fases, la metodologia i les eines i recursos. L’equip de formadors serà professorat de la mateixa URV que ja té experiència en innovació docent. Així ho ha aprovat el Consell de Govern.

El Personal Tècnic, de Gestió i d’Administració i Serveis

Pel que fa al Personal Tècnic, de Gestió i d’Administració i Serveis, s’ha produït un increment de contractacions respecte del 2019 després de dos anys de decreixement i la plantilla la configuren ara 766 persones. La mitjana d’edat és de 47,7 anys, deu més que al 2008. I si bé el 12% d’aquest personal és més jove de 35 anys, l’envelliment en els darrers 15 anys és significatiu, amb un pes de la franja de més grans de 50 anys que no es veu compensat per l’entrada d’efectius joves de menys de 35 anys.

En el mateix Consell de Govern, la gerenta Elisenda Capella ha donat a conèixer els resultats de l’enquesta que es va fer entre el PTGAS per conèixer l’opinió dels treballadors i treballadores de la Universitat pel que fa al clima laboral i abordar les àrees menys ben valorades i posar de relleu les més ben puntuades. Va participar-hi el 74% del personal i de les respostes al qüestionari se’n desprèn la satisfacció global de treballar a la URV, ja que vuit de cada deu memebres del PTGAS recomanaria treballar-hi. Les condicions de treball i la motivació, satisfacció laboral i ambient de treball són les dimensions que tenen una major tendència positiva. En canvi, la formació i desenvolupament i l’organització són les dimensions amb un percentatge més elevat de tendència negativa.

Calendari acadèmic del proper curs

En el mateix Consell de Govern s’ha aprovat el calendari de grau i de màster del curs 2024-25, que enguany s’avança: el curs començarà el 9 de setembre i finalitzarà el primer semestre el 31 de gener (el període lectiu serà fins al 20 de desembre), mentre que el segon semestre serà del 3 de febrer de 2025 al 20 de juny (el període lectiu acabarà el 23 de maig).

Nova política de seguretat de la informació a la URV

En la mateixa sessió s’ha aprovat la Política de seguretat de la informació de la URV, que establirà el  pla que ha d’adequar l’Esquema Nacional de Seguretat i la política de seguretat per protegir la informació i els serveis digitals que presten les administracions públiques, com la Universitat.

Print Friendly, PDF & Email

Comenta

*