31/10/2018

Els candidats electes al Claustre ocupen el 83% dels escons

El PDI i els estudiants comptaran amb més representants al Claustre després que s'hagin presentat més candidats que en les eleccions de 2014

estudiant URV votant per ordinador
Les eleccions se celebraran des del 23 al 25 de febrer mitjançant votació electrònica

126 dels 156 escons que formen el Claustre Universitari seran ocupats després que ahir finalitzessin les votacions al màxim òrgan de representació universitària. Així, els candidats electes ocuparan el 83% dels escons, una xifra força superior a la de les darreres eleccions al Claustre, l’any 2014. De resultes d’aquelles eleccions es van ocupar el 62% dels escons.

Per col·lectius, el Personal Docent i Investigador (PDI) doctor amb vinculació permanent ocuparà 52 dels seus 56 escons (93%); la resta de PDI ocuparà 20 dels 24 escons que tenen assignats (83%); els estudiants ocuparan 28 dels 52 escons (54%), i el Personal d’Administració i Serveis (PAS) ocuparà tots 24 escons (100%). La diferència és especialment significativa en el col·lectiu del PDI, que l’any 2014 només va cobrir el 67% dels escons en el cas del PDI amb vinculació permanent i el 33% dels escons l’altre PDI. Els estudiants han passat de tenir 25 a 28 candidats electes dels 52 escons, i el PAS ha cobert el total dels seus escons en totes dues ocasions.

Les eleccions no s’han celebrat en totes les circumscripcions, sinó només en aquelles en què hi havia més candidats que escons: 11 circumscripcions de 23 per al PDI amb vinculació permanent; 7 de 18 per altre PDI, 5 de 42 per estudiants, i la circumscripció única del PAS. En aquestes circumscripcions on hi ha hagut eleccions, la participació ha estat del 29,56%, tres punts percentuals menys que les darreres eleccions al Claustre, l’any 2014.

Els candidats electes són els que han obtingut el major nombre de vots un cop aplicada la Llei per a la Igualtat efectiva de dones i homes. Els resultats electorals es poden consultar al web de les eleccions al Claustre.

Eleccions a la Comissió de Coordinació del Campus Terres de l’Ebre

A més de les eleccions al Claustre, del 26 al 30 d’octubre també van celebrar-se les eleccions de renovació d’estudiants i PAS a la Comissió de Coordinació del Campus Terres de l’Ebre. Tant els 4 escons d’estudiants com l’escó del PAS s’han cobert després de les votacions. Els resultats es poden consultar al web de les eleccions a la Comissió de Coordinació del Campus Terres de l’Ebre.

El passat 27 de setembre també es van convocar les eleccions d’estudiants a juntes de centre i departaments. Els candidats presentats es van proclamar automàticament perquè eren igual o inferior al nombre de representants que s’havien d’escollir. Es poden consultar els candidats electes al web de les eleccions d’estudiants a juntes de centre i al web de les eleccions d’estudiants als departaments.

Print Friendly, PDF & Email

Comenta

*