27/05/2015

Sergio Nasarre compareix al Parlament de Catalunya per parlar sobre habitatge

El catedràtic de Dret Civil i director de la Càtedra d'Habitatge de la URV intervé en dues comissions: una en relació a la proposició de llei de mesures urgents per l'habitatge i l'altra sobre el projecte de llei d'incorporació de les tinences intermèdies al Codi Civil de Catalunya

La primera compareixença és a les 10h. , en una sessió ordinària davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat. Nasarre parla de la proposició de llei de mesures urgents per a l’habitatge, amb la que es pretén és incrementar la quota de sòl reservat principalment a habitatge públic de lloguer. En aquesta sessió també compareix Elga Molina, responsable de l’Oficina d’Habitatge del Consell Comarcal del Tarragonès i investigadora de la Càtedra d’Habitatge de la URV.

A les 15.30 h. Sergio Nasarre torna a intervenir, aquest cop davant la Comissió de Justícia i Drets Humans amb relació al projecte de llei d’incorporació de la propietat temporal i propietat compartida (conegudes també com tinences intermèdies) al llibre cinquè del Codi Civil de Catalunya. Les tinences intermèdies es van començar a dissenyar des de la pròpia Càtedra l’any 2010 i, per tant, aquesta compareixença representa la culminació d’una de les propostes de la Càtedra per millorar l’accés a l’habitatge.

Sergio Nasarre és, des del 2014, membre del comitè de coordinació de l’European Network for Housing Research (ENHR), la xarxa més gran d’investigadors sobre habitatge a Europa i la més reconeguda a nivell internacional. Hi forma part com a expert en polítiques d’habitatge a Espanya i avalat per l’èxit del congrés internacional que ENHR i la URV van organitzar a Tarragona el 2013.

La Càtedra d’Habitatge de la URV –l’única de caire internacional i interdisciplinari dedicada a aquest àmbit que hi ha a Espanya– treballa en diverses qüestions amb l’objectiu de traslladar els resultats de la recerca en polítiques d’habitatge a la societat. En aquest sentit, col·labora amb entitats com els ajuntaments de Tarragona i Reus, els governs de la Generalitat i d’Espanya, la Comissió Europea, Amnistia Internacional i Sostre Cívic, en recerques que abasten temes com la gestió de l’habitatge social, la rehabilitació per renda (pagar el lloguer mitjançant la rehabilitació de l’immoble, i no amb diners), o l’habitatge i els drets fonamentals.

Més informació sobre la Càtedra, aquí.

Print Friendly, PDF & Email

Comenta

*