09/03/2023

Un projecte europeu liderat per la URV valida els videojocs com a eines didàctiques en la formació de doctorat

Video gamEs foR Skills trAining (VERSA) evidencia la millora de les habilitats transversals i una major preparació per al món laboral gràcies a la pràctica dels videojocs comercials

Una partida de Minion Masters, el videojoc que millora la gestió del temps
Una partida de Minion Masters, el videojoc que millora la gestió del temps

Els videojocs comercials s’han revelat com una eina vàlida per millorar les habilitats tranversals en els estudis de doctorat. El projecte europeu Video gamEs foR Skills trAining (VERSA), liderat per la Universitat Rovira i Virgili, ha finalitzat amb èxit dos anys de proves i mòduls formatius, i ha posat en relleu una millora generalitzada de les anomenades habilitats toves (soft skills) dels i les estudiants de doctorat gràcies a les sessions de videojocs. 

VERSA, que partia d’estudis publicats en revistes científiques en què es demostra la utilitat del joc en la millora d’aquestes habilitats, ha estat coordinat per l’Escola de Doctorat de la Universitat Rovira i Virgili, amb Josep Ribalta Vives com a investigador principal, i compta amb la col·laboració de dues universitats més de la xarxa Aurora, la Universitat d’Innsbruck i la Vrije Universiteit Amsterdam, i la participació de la Fundación Iberoamericana del Conocimiento GECON.

“És la integració del videojoc com a agent de desenvolupament d’habilitats toves, la qual cosa no només és important des d’un punt de vista acadèmic i d’innovació en educació formal, sinó que impacta directament en l’ocupabilitat dels estudiants, generant treballadors més capacitats per a l’entorn laboral europeu”, explica Adrián Baeza, gestor del projecte dins de l’Escola de Doctorat de la URV. 

Uns 160 doctorands i doctorandes de les tres universitats han participat en el projecte, que ha durat dos anys. Després de respondre un qüestionari inicial sobre les seves habilitats i aquelles que tenien interès en entrenar, es va elaborar el seu itinerari formatiu personalitzat amb els videojocs que havien de practicar en funció de les habilitats que volien millorar.  

Així, cada participant ha pres part en almenys tres mòduls formatius vinculats amb cadascuna de les habilitats toves, molt valorades laboralment: creativitat, pensament crític, resolució de problemes complexos, flexibilitat cognitiva, gestió de persones i equips, gestió del temps, presa de decisions i establiment d’objectius. Han jugat un mínim de dotze hores per mòdul a cadascun dels videojocs seleccionats i, de manera automàtica, s’ha fet el monitoratge de la seva evolució en l’habilitat escollida per comprovar si han millorat en aquestes competències transversals.  

Els jocs utilitzats per millorar cadascuna de les habilitats transversals són Portal 2 per a la creativitat, Cities Skylines per al pensament crític, Anomaly 2 per a la resolució de problemes complexos, Train Valley per a la flexibilitat cognitiva, Fallout Shelter per a la gestió de persones i equips, Minion Masters per a la gestió del temps, Gems of War per a la presa de decisions i Alien Swarm: Reactive Drop per a l’establiment d’objectius. 

Els resultats obtinguts són, segons els coordinadors del projecte, molt favorables. D’una banda, les dades quantitatives evidencien una millora generalitzada de la percepció dels nivells d’habilitats transversals, la qual cosa implica que la gran majoria dels estudiants li veuen un valor positiu significatiu a la formació en relació al desenvolupament d’aquestes habilitats. D’altra banda, les dades qualitatives mostren una gran satisfacció generalitzada d’estudiants i altres actors involucrats respecte al projecte VERSA, valorant molt positivament el rol del joc com a element lúdic dins de la formació, així com les connexions generades entre universitats a través del programa. 

A partir d’ara, per tant, la pràctica dels videojocs podrà formar part de les eines didàctiques dels programes de doctorat ja que, tal i com assegura Adrián Baeza, “amb aquests resultats es prova l’efectivitat d’un programa de formació ajustat a les necessitats de l’estudiantat i que promourà el seu desenvolupament professional a través de la millora d’aquestes habilitats, altament demandades en el món laboral. D’aquesta manera, estaran molt més ben preparats per al mercat internacional tant en entorns acadèmics com industrials”. Així, les universitats es beneficiaran de posseir un programa d’innovació lúdic i vàlid en un escenari on l’entrenament d’habilitats transversals és escàs, permetent, a més, potenciar les connexions professionals entre facultats i universitats de l’entorn europeu. 

El projecte ha rebut finançament de la convocatòria Science with an for Society del Programa Horizon 2020 de la Unió Europea. 

Print Friendly, PDF & Email

Comenta

*