Diari digital de la URV -

ComCiència

Jaciment l'Antic d'Amposta
27/09/2023

El jaciment de l’Antic d’Amposta estava fortament fortificat i va ocupar una superfície total d’entre 2.000 i 2.500 m2

Els arqueòlegs del GRESEPIA de la URV han arribat a aquestes conclusions després d’haver delimitat la totalitat de l’assentament durant els treballs realitzats aquest mes de setembre. També s’han pogut identificar tres fases constructives al sector sud, la cultura material de les quals confirma la fluctuació d’influències cartagineses i romanes que va experimentar el jaciment en les seves darreres fases d’ocupació