27/06/2016

Una tesi compara el discurs polític en els processos d’independència d’Escòcia i de Catalunya

La recerca investiga quin ha estat l’ús de la metàfora en les campanyes a Twitter sobre els processos independentistes als dos països i conclou que es tracta d’un recurs útil en la definició de temes polítics conflictius. La tesi és de la investigadora Carlota Moragas Fernández i l’ha presentat al Campus Catalunya el dia 20 de juny

Carlota Moragas, el dia en què va llegir la tesi doctoral, el juny de 2016.

Els processos d’independència d’Escòcia i de Catalunya es desenvolupen de manera paral·lela en el temps, però les seves similituds no van més enllà de la coincidència en el cronograma dels esdeveniments. La necessitat d’esbrinar com es construeixen discursivament aquests processos i d’analitzar com es defineix una realitat que no existeix en un nou entorn que ha revolucionat l’esfera publica tradicional són alguns dels temes que planteja la tesi doctoral “Claiming Independence in 140 characters. Uses of Metaphor in the Construction of Scottish and Catalan Political Discourses on Twitter” de la professora de la URV Carlota Moragas. La tesi ha estat avaluada amb la màxima distinció d’Excel·lent Cum Laude.

La tesi analitza quin és el paper de la metàfora en el discurs dels actors polítics a Escòcia i a Catalunya i parteix de la certesa que la pugna per imposar una visió sobre un tema polític en conflicte converteix en essencial l’estratègia discursiva dels actors polítics. La metàfora, per la seva capacitat de simplificar temes complexos i crear nous significats a través de l’analogia, es converteix en un recurs molt utilitzat per enmarcar la realitat que es vol definir. D’altra banda, l’ús de la metàfora com a marc que guia la interpretació de l’electorat sobre els temes polèmics, cobra encara més sentit a Twitter, a causa de la limitació que suposen els 140 caràcters a l’hora de traslladar el missatge polític convencional.

A través d’una anàlisi crítica de la metàfora, la tesi es fixa, d’una banda, en les piulades emeses pels actors polítics durant dotze dates clau i n’identifica les metàfores més utilitzades a l’hora de conceptualitzar els processos d’independència. D’acord amb aquestes metàfores, es desenvolupa l’estratègia utilitzada pels actors polítics a través de l’articulació de les diferents narratives sobre la independència, que posen de manifest la rellevància del context en la producció del discurs. D’altra banda, prenent com a referència una mostra del debat a Twitter durant les mateixes dates, es comprova si els usuaris van reproduir el discurs dels actors polítics o bé si van generar alternatives.

La investigació ofereix interessants resultats sobre la comunicació política, l’ús de Twitter i les estratègies de l’ús lingüístic i les seves implicacions polítiques i conclou que les diferències contextuals dels casos d’estudi van ser determinants en els discursos. D’altra banda, la tesi determina que el debat que es va generar entorn dels processos d’independència a la xarxa està marcat per la polarització de les opinions i no per la voluntat d’establir un diàleg entre iguals.

Carlota Moragas Fernández ha dut a terme la tesi “Claiming Independence in 140 characters. Uses of Metaphor in the Construction of Scottish and Catalan Political Discourses on Twitter”, en el marc del Programa Martí i Franquès d’ajuts a la investigació i del projecte R+D “El papel de la metáfora en la definición y percepción social de temas conflictivos. Instituciones, medios de comunicación y ciudadanos” finançat pel Ministeri d’Economia i Competitivitat. Aquesta recerca ha portat l’autora a fer una estada de quatre mesos a The University of Edinburgh. La tesi l’ha dirigit la doctora Arantxa Capdevila Gómez, professora del Departament d’Estudis de Comunicació de la Facultat de Lletres de la URV.

Print Friendly, PDF & Email

Comenta

*