13/07/2023

Les notes de tall més altes de la URV són del grau en Medicina i el doble grau en Bioquímica i Biologia Molecular i Biotecnologia

La Universitat Rovira i Virgili ha rebut 1,38 sol·licituds en primera preferència per cada plaça que s’ofereix. Els cinc estudis més sol·licitats són de l'àmbit de la salut

Estudiants al laboratori de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut.
Estudiants al laboratori de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut.

Un total de 5.123 futurs universitaris han escollit estudiar a la Universitat Rovira i Virgili (URV) en primera preferència, la qual cosa representa 1,38 sol·licituds per cada plaça de grau de nou accés que s’ofereix, ja que la URV ofereix un total de 3.712 places de nou accés.

Tenint en compte totes les preferències, 4.411 alumnes han estat assignats a la URV per al proper curs 2023-24, inclosos els centres adscrits. És una xifra un 5,4% superior a la del curs 2022-23, quan els alumnes assignats en el primer procés d’assignació van ser 4.174. El nombre de places assignades és ara superior a les disponibles perquè no s’arriben a matricular tots els alumnes i en les següents assignacions es produeixen moviments entre graus i universitats.

De les dades que avui ha fet públiques el Consell Interuniversitari de Catalunya, es desprèn que la demanda continua incrementant després de la recuperació que es va iniciar el curs 2018-19, com ho està fent a tot el sistema universitari per l’arribada a l’edat d’accés a la universitat dels nois i noies nascuts a principi dels anys 2000.

Les notes de tall

La nota d’admissió és la que es té en compte per a la preinscripció universitària i pot arribar fins a 14. Mentre que la nota de tall és la nota d’admissió de l’últim estudiant assignat pel procés de preinscripció universitària a una titulació concreta quan hi ha més demanda que oferta de places. Per tant, depèn directament del nombre de places que ofereix un grau i el nombre d’estudiants que sol·liciten cursar-lo.

Pel que fa als estudis de la URV, Medicina, el doble grau en Bioquímica i Biologia Molecular i en Biotecnologia i el grau en Enginyeria Matemàtica i Física, tornen a ser els tres ensenyaments per als quals cal una nota de tall més alta per accedir-hi, per sobre de 12. Medicina és, a més, un dels cinc graus amb la nota de tall més alta de tot el sistema universitari català. Tres estudis més de la URV tenen una nota de tall per sobre de l’11 i deu més per sobre de 10.

Els deu ensenyaments amb la nota de tall més alta a la URV són els següents:

Estudis Nota de tall (PAU i FP)
Medicina 12,768
Doble grau en Bioquímica i Biologia Molecular/Biotecnologia 12,47
Enginyeria Matemàtica i Física 12,168
Infermeria (Tarragona) 11,356
Bioquímica i Biologia Molecular 11,124
Biotecnologia 11,067
Infermeria (Tortosa) 10,924
Infermeria (El Vendrell) 10,845
Doble grau Educació Infantil/Educació Primària (Tarragona) 10,814
Infermeria (Vilafranca) 10,736

La llista completa de l’oferta d’ensenyaments de la URV amb les respectives notes de tall per al curs 2023-24 es pot consultar en aquest document per ordre de major a menor nota i per ordre alfabètic de les titulacions.

Els 10 ensenyaments més sol·licitats en primera preferència a la URV

Els estudis que els alumnes han sol·licitat majoritàriament en primera preferència a la URV continuen sent de l’àmbit de la salut: en primer lloc, Medicina, que també és un dels deu ensenyaments més sol·licitats a Catalunya; en segon lloc, Infermeria al campus Catalunya (Tarragona); en tercer lloc, Psicologia; en quart lloc Infermeria al Campus Terres de l’Ebre (Tortosa), i en cinquè lloc Fisioteràpia.

Precisament el grau en Medicina ofereix pel curs vinent dotze places més (passa de 125 a 137) per l’ampliació promoguda pel Ministeri d’Universitats, a causa de l’elevada demanada del grau i de la necessitat de professionals. No obstant això, la ràtio entre demanda i oferta per aquests estudis és de 4,70 sol·licitants per plaça. A més distància, però també elevat, és el nombre de sol·licituds en primera preferència per cada plaça dels graus de l’àmbit de la salut més demanats, que és superior a 2.

Els deu estudis amb més sol·licituds en primera preferència són:

Estudis i població

Sol·licituds en 1a preferència (del total de sol·licituds)

Nombre de places

Nombre de sol·licituds en 1a preferència per cada plaça

Medicina 645 137 4,71
Infermeria (Tarragona) 369 93 3,97
Psicologia 307 125 2,46
Infermeria (Tortosa) 208 82 2,54
Fisioteràpia 182 80 2,28
Dret 174 135 1,29
Administració i Direcció d’Empreses 165 140 1,18
Enginyeria Informàtica 144 110 1,31
Educació Primària (Tarragona) 136 80 1,70
Enginyeria Química 136 80 1,70

A partir del divendres 14 de juliol i fins al dia 19 del mateix mes, els estudiants de primer curs a qui ja s’ha assignat plaça en primera preferència podran fer la matrícula a la URV. Els dies 26 i 27 de juliol es podran matricular els que han estat assignats en les altres preferències. Es pot accedir a la matrícula i consultar el calendari al web d’Admissió i Matrícula.

Print Friendly, PDF & Email