20 setembre 2021

URV Activ@ - Diari digital de la Universitat Rovira i Virgili

Cerca avançada

Preuniversitaris

Més de cent investigadores i investigadors s’involucren en aquest esdeveniment. L’activitat central es fa el 24 de setembre amb una fira de tallers a la plaça Corsini de Tarragona. Es faran xerrades divulgatives a Reus, la iniciativa Ciència als Mercadets, una ruta científica i tallers i xerrades als instituts. La URV coordina la iniciativa en col·laboració amb els instituts de recerca ICAC, ICIQ, IISPV i IPHES