05/03/2024

Adrià Figueras, primer premi del Col·legi de Doctors i Llicenciats pel seu treball de fi de màster

L’estudiant va dissenyar i implementar una proposta, personalitzada pels alumnes, per al correcte desenvolupament d’una nova assignatura de batxillerat

Adrià Figueras, alumne del Màster en Síntesi, Catàlisi i Disseny Molecular el curs 2021-2022 i del Màster de Formació del Professorat d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d’Idiomes amb el TFM guanyador.
Adrià Figueras, alumne del Màster en Síntesi, Catàlisi i Disseny Molecular el curs 2021-2022 i del Màster de Formació del Professorat d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d’Idiomes amb el TFM guanyador.

El Treball de Fi de Màster “Aproximació a l’assignatura Reptes en Física i Química”, que va fer l’estudiant de la URV Adrià Figueras Boldó, ha guanyat el primer Premi de treball de fi de màster en formació del professorat del Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats de Catalunya, dotat amb mil euros.

Adrià Figueras, graduat en Química, va realitzar el Màster en Síntesi, Catàlisi i Disseny Molecular el curs 2021-2022 i, degut a la seva vocació per la docència, va decidir cursar el Màster de Formació del Professorat d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d’Idiomes també a la URV l’any 2022. 

El treball de fi de màster de Figueras dona resposta a la necessitat de material educatiu que sorgeix de la implementació del Decret 171/2022 de 20 de setembre d’ordenació dels ensenyaments de batxillerat. Aquest decret preveu, entre d’altres, la creació de noves matèries optatives trimestrals enfocades a l’alumnat de 1r de batxillerat, sent una d’aquestes Reptes en Física i Química, que busca acostar aquestes disciplines a l’alumnat de forma flexible i orientadora.

En el marc de les pràctiques externes del Màster en Formació del Professorat, Adrià Figueras va poder dissenyar i implementar la seva proposta a l’escola La Salle Reus, concretament a 1r de batxillerat. 

En aquest aspecte, els alumnes van tenir l’oportunitat d’implicar-se en el seu propi procés d’ensenyament-aprenentatge, permetent així que tinguessin veu i vot a l’hora d’escollir els blocs temàtics que es desenvolupen al treball (Introducció a la química dels polímers, Introducció a la física relativista, Introducció a la mecànica quàntica i Introducció a les ciències forenses). 

Així mateix, i donant resposta a una petició històrica de l’educació en ciències, es va aconseguir que cada bloc temàtic contingués sessions teòriques seguides per una pràctica de laboratori basada en materials i reactius segurs, econòmics i fàcilment adquiribles. 

Amb tot plegat, es van poder determinar característiques desitjables per al desenvolupament de temes, materials i recursos, indagar sobre els efectes en la percepció de l’alumnat derivats de personalitzar els seus estudis i realitzar observacions sobre la correcta implementació de la nova assignatura Reptes en Física i Química. 

Entrega de premis

Els Premis de treball de fi de màster en formació del professorat, convocats pel Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya (CDL), valoren la perspectiva professional i deontològica i els aspectes pedagògics innovadors. L’acte de lliurament de la tercera edició dels premis tindrà lloc el pròxim 11 de març a les 18 hores a la seu de Barcelona del Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciat.

Print Friendly, PDF & Email

Comenta

*