6 febrer 2023

URV Activ@ - Diari digital de la Universitat Rovira i Virgili

Cerca avançada

Ciència i tecnologia

El nou sistema d’intel·ligència artificial capaç de respondre qualsevol qüestió amb llenguatge natural planteja reptes per a la metodologia docent i l’avaluació. Però la clau del seu bon ús és el pensament crític, una competència central en la formació universitària