13/10/2016

Anàlisi del finançament universitari i propostes d’innovació educativa a l’Anuari 2015: Reptes de l’Educació

Els professors de la URV Francesc Xavier Grau i Mar Camacho han redactat els capítols sobre el finançament de l’educació superior i sobre la cultura de la innovació en educació de l’anuari 2015 de la Fundació Jaume Bofill que analitza reptes clau de l’educació a Catalunya

Classe a la Facultat d'Economia i Empresa.

L’Anuari 2015 de la Fundació Jaume Bofill, titulat Reptes de l’educació a Catalunya planteja algunes de les qüestions prioritàries de política educativa per tal d’aconseguir un sistema de qualitat i amb equitat. L’Anuari inclou propostes d’acció que configuren una agenda per a la transformació educativa del país.

Francesc Xavier Grau, exrector de la URV i director de la Càtedra Universitat i Regió del Coneixement, és l’autor del capítol sobre “El finançament de l’educació superior” que conclou amb la formulació d’una proposta de bases per a un model de finançament del sistema universitari i de recerca català amb l’horitzó dels anys 2020 i 2025.

Francesc Xavier Grau
Francesc Xavier Grau

El document, de 72 pàgines, parteix de la visió de l’educació superior i la recerca fonamental com a bé públic i com a base de la societat del coneixement. En el treball s’analitzen les inversions i despesa en educació superior i recerca i es posen en relació al nivell de benestar. El Dr. Grau aprofundeix en la situació a l’Europa a 15 i, especialment, en el finançament de les universitats en països europeus similars a Catalunya com a referència per a formular una Proposta de bases per a un model de finançament a Catalunya.

La seva proposta es planteja en un horitzó temporal amb dues finestres, l’any 2020 i l’any 2025, en què el Sistema Universitari Públic de Catalunya hauria de tenir uns ingressos equivalents a l’1% del PIB i el 1,2% respectivament, amb una estructura: 60% en transferències corrents, 15% en preus públics, 15% en recerca competitiva, 5% de contractes amb empreses i 5% d’altres ingressos, similar als països que s’ha pres com a referència. El treball acaba analitzant en detall el model de finançament de les universitats investigadores de Finlàndia.

Mar Camacho i Martí, professora del Departament de Pedagogia, i membre del grup de recerca en Tecnologia Educativa ARGET de la URV, ha fet el capítol titulat “Vers una cultura de la innovació: reptes i oportunitats en el marc del sistema educatiu català”. Hi analitza la complexitat de la innovació en educació, l’impacte de la revolució digital i les tendències internacionals. En les 42 pàgines d’aquest capítol també s’hi aborden les noves pedagogies, el paper dels centres educatius, dels professors i la creació d’entorns d’aprenentatge del segle XXI. Aplicant l’anàlisi al sistema educatiu català formula recomanacions i propostes de millora des del punt de vista del professorat, en l’àmbit dels centres educatius i en l’àmbit del sistema educatiu en conjunt.

Mar Camacho
Mar Camacho.

L’Anuari 2015 de la Fundació Jaume Bofill, Reptes de l’educació a Catalunya està estructurat en sis grans blocs i dotze capítols i té més de 700 pàgines. L’edició ha estat dirigida per Josep M. Vilalta, i compta amb la col·laboració de vint experts en les distintes matèries i àmbits del sistema educatiu.

Podeu accedir als documents en format PDF:

El finançament de l’educació superior. Francesc Xavier Grau

Vers una cultura de la innovació: reptes i oportunitats en el marc del sistema educatiu català. Mar Camacho

Reptes de l’educació a Catalunya. Anuari 2015. Director: Josep. M. Vilalta

Print Friendly, PDF & Email

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

*