18/05/2023

L’aplicació de la LOSU centra el debat del Claustre

Al Claustre també s'hi ha presentat l'informe del rector i els informes d'elaboració dels plans estratègics de recerca i transferència, de docència i del CRAI

Claustre de 18 de maig, al Paranimf de la URV.
Claustre de 18 de maig, al Paranimf de la URV.

El Claustre Universitari, el màxim òrgan de representació de la comunitat universitària, s’ha reunit aquest dijous 18 de maig al paranimf, on s’hi han presentat diferents informes: l’informe del rector, els informes d’elaboració dels plans estratègics de recerca i transferència, de docència i del CRAI, l’informe del Pla d’emergència energètica i l’informe sobre l’aplicació de la LOSU.

Informe sobre l’aplicació de la LOSU a la URV

El rector, Josep Pallarès, ha presentat com afectarà l’aplicació de la nova Llei Orgànica del Sistema Universitari (LOSU), que va entrar en vigor l’abril de 2023, a la URV i el calendari previst per implementar les novetats. La llei atorga dos anys per a l’adaptació i entre les novetats a implementar hi ha la creació de serveis d’orientació psicopedagògica, de prevenció i foment del benestar emocional, i l’inspecció de serveis. També determina la composició del Claustre i el Consell de Govern, i el fet que les facultats, escoles i departaments han d’incorporar un consell.

Així com es modifiquen els requisits per ser rector o rectora (s’elimina la condició que sigui catedràtic) i el mandat serà de sis anys no renovables. Els rectors i rectores que estan actualment al capdavant de les universitats es considera que ho estan en règim transitori, de manera que pot finalitzar el mandat i concórrer a la reelecció per sis anys improrrogables.

Pel que fa al Personal Docent i Investigador, estableix que els funcionaris han de ser majoritaris equivalent a temps complet i que els que tenen contracte temporal no poden superar el 8%. El personal d’administració i serveis (ara Personal Tècnic de Gestió, Administració i Serveis -PTGAS-) ha de ser especialitzat en un o dos àmbits i s’estableix que ha de ser suficient per executar adequadament els serveis i les funcions dels centres; i els estudiants han de tenir una participació activa en la política universitària.

Alguns dels canvis fan que calgui modificar l’Estatut de la URV, tot i que encara pendent de l’aprovació de tres reials decrets, entre ells un que afecta a la configuració dels departaments i un altre sobre l’acreditació i concursos de professorat. Pendent dels terminis dels reials decrets, s’ha proposat crear un grup de treball tècnic per reformar el reglament del Claustre i que permeti definir el procediment d’adaptació i reforma de l’Estatut per complir la nova llei. A continuació, caldrà modificar el punt de l’Estatut referent a l’estructura dels departaments i, finalment, aprovar la modificació de departaments.

Els dubtes sobre la figura del professor substitut que preveu la LOSU i la impossiblitat de contractar nou professorat associat han centrat la major part de les intervencions en el torn de preguntes d’aquest punt.

Informe del rector

Pallarès ha explicat en el seu informe al Claustre quin és el posicionament de la URV en relació al sistema universitari públic català des de curs 2019-20: és la quarta universitat a nivell d’estudiants matriculats i de PDI, cinquena en PAS, sisena en finançament competitiu i quarta en finançament no comptetitiu. També és la quarta del sistema en el posicionament als rànquings mundials d’universtitats. Pallarès ha recordat que l’evolució dels estudiants matriculats en titulacions oficials de grau, que és ascendent els darrers cursos; la del personal que treballa a la URV, que es manté estable amb una lleugera tendència a l’alça, amb diferències entre col·lectius.

El pressupost de 2023, tal com es va aprovar pel Consell Social, té un increment del 3,91% en el pressupost ordinari i també hi ha un major pressupost en la partida finalista. La distribució del pressupost ordinari és la següent: el 81,15% per a personal, el 9,78% per a despeses funcionament, el 6,46% per a d’altres despeses ordinàries i el 2,61% per a centres, departaments i el CRAI.

Balanç del primer any de mandat

Pallarès ha repassat les accions dutes a terme el primer any de mandat: de les 252 accions compromeses, 46 estan acabades, 142 estan iniciades, 64 estan programades, i 51 més no eren previstes però s’han iniciat. De les finalitzades, en destaquen l’aprovació d’un nou model de plantilla de PDI i el disseny d’un pla d’estabilització de PDI no permanent, la contractació predoctoral de 4 anys, l’adhesió als principis DORA per avaluar la recerca, l’impuls dels pressupostos participatius, la celebració de la primera Festa Major, l’aprovació del Pla de Política Lingüística, la convocatòria de 47 places per estabilitzar el PAS, la posada en marxa del Pla d’emergència energètica i les obres a la plaça de la Concòrdia del campus Catalunya.

Plans estratègics de docència, de recerca i transferència i del CRAI

Per al proper curs, Pallarès ha repassat les prioritats, que inclouen la finalització dels plans estratègics de docència, de recerca i transferència, i del CRAI, que estan sent elaborats actualment. Pel que fa al Pla estratègic de docència, l’objectiu és enfortir la cultura de l’aprenentatge actiu i col·laboratiu entre tota la comunitat universitària; per això els eixos sobre els que treballa la comissió que elabora el pla són el model docent, l’ocupabilitat i l’oferta docent.

El Pla estratègic de recerca té com a prioritat la interdisciplinarietat, incideix en l’estructura i l’organització per captar recursos, posa les persones en el centre i inclou una reflexió sobre com s’avalua la recerca i l’objectiu que el territori percebi l’impacte social i la millora de la qualitat de vida que proporciona la recerca i transferència de la URV. La previsió és presentar aquest pla estratègic al maig de 2024.

El Pla estratègic del CRAI serà el primer per aquest centre, que funcionava fins ara amb plans de funcionament anuals, amb assoliments d’objectius d’entre el 80 i el 90%. El nou pla estratègic té per objectiu fer partícip la comunitat universitària i estableix quatre eixos de treball: estratègia i qualitat, recursos d’informació, suport a la investigació i serveis. Segons ha indicat Carme Gomez Buendia, vicerectora de doctorat i CRAI, els reptes són la transició del paper al digital, el camí iniciat cap a la ciència oberta amb un paper clau del CRAI en la formació als investigadors i investigadores, l’adaptació dels espais a les necesitats d’estudiants i docents, la definició de les línies de recerca amb els investigadors, especialment els de ciències socials i humanitats, i obrir en cara més el CRAI a la societat i al territori. L’aprovació d’aquest pla estratègic es preveu per al proper novembre al Claustre.

Entre les properes accions, a més de la finalització dels plans estratègics, Pallarès ha indicat la revisió del mapa de titulacions; dissenyar un pla de formació integral per als doctorands, incloent-hi el pla de desenvolupament de la carrera professional; l’expansió territorial del campus extens al Priorat i la Terra Alta; la revisió dels protocols d’assetjament, ampliar el pla d’acollida lingüística i cultural, i prioritzar l’automatització de tasques, entre d’altres.

Pla d’emergència energètica

El vicerector d’Economia, Infrastructures i Relacions Institucionals, Juan Antonio Duro, ha informat sobre el Pla d’emergència energètica, que implementa mesures d’eficiència energètica i millora en l’ús i la gestió. Fins ara els acords assolits per la Comissió d’Emergència Energètica, que determina les accions del pla, han estat els horaris d’acitvitat dels centres i unitats, els estadis de climatització i el calendari acadèmic del proper curs. Fins aquest moment, s’està a prop d’assolir l’objectiu de reducció del 20% del consum de l’energia, però cal veure com hi incidirà l’arribada de la calor i l’estalvi possible a l’estiu, així com el preu de l’energia, que està tenint increments no previstos, especialment en el preu del gas.

Print Friendly, PDF & Email

Comenta

*