09/02/2017

Augmenta la satisfacció dels estudiants sobre el procés de matrícula de grau del curs 2016-17

Un total de 1.634 alumnes de grau, més de la meitat dels quals de nou accés, han contestat favorablement les enquestes, on el més valorat ha estat la informació que s'envia per correu electrònic (8,06 sobre 10), i l'atenció telefònica és la que ha tingut un resultat més baix (7,34). Aquest sistema d'enquestes es va implantar al curs 2013-14 i ha servit per detectar mancances i introduir millores en el procés de matrícula

La satisfacció general dels estudiants sobre el procés de matrícula és d'un 7,62.
La satisfacció general dels estudiants sobre el procés de matrícula és d'un 7,62.

El procés de matrícula de grau del curs 2016-17 ha estat valorat satisfactòriament pels estudiants. Alguns canvis introduïts aquest curs -com ara la informació enviada a través del correu electrònic- han donat una mitjana general de 7,62 sobre 10, una xifra que és lleugerament superior a la del curs passat (7,52). Aquesta és una de les principals conclusions de l’enquesta de satisfacció que ha fet, un any més, el Servei de Gestió Acadèmica de la URV i que han respost 1.634 alumnes de grau, el 63% (1.032) dels quals són de nou accés.

L’enquesta ha plantejat sis preguntes sobre el procés de matrícula de grau, i s’ha demanat als estudiants que valoressin del 0 (pèssim) al 10 (excel·lent) sobre diferents aspectes: informació web, informació i atenció telefònica, informació i atenció per correu electrònic, informació i atenció presencial, programa informàtic d’automatrícula i el sistema de matrícula en general. De les 7.629 respostes numèriques obtingudes, s’han aconseguit valoracions de 7 o superiors en més de tres quartes parts.

Pel que fa a la valoració mitjana per a cada aspecte, el que més punts favorables ha obtingut ha estat la informació per correu electrònic, que és el sistema més utilitzat, amb un 8,06 de mitjana. L’augment de la satisfacció en aquest aspecte és degut, segurament, a les modificacions fetes aquest curs a la informació que s’enviava als mails, en què s’ha afegit informació particular de cada centre. L’àmbit millor valorat en segon lloc ha estat l’atenció presencial (7,82). El programa informàtic d’automatrícula ha estat el tercer millor valorat (7,60). L’aspecte que menys satisfacció ha generat ha estat l’atenció telefònica, però tot i així ha obtingut una puntuació de 7,34.

L’enquesta també ha recollit comentaris i suggeriments dels alumnes que hi han participat. S’han rebut en total 257 comentaris negatius i, tot i que la participació a l’enquesta ha estat més baixa que el curs anterior, ha augmentat significativament el nombre de comentaris positius (ha passat de 131 l’any passat a 168). Els comentaris negatius més freqüents tenen a veure amb l’apartat d’informació i ajudes que conté el programa informàtic, amb la falta d’informació -en general- i també fan referència a que el web és poc clar i ofereix una informació confusa. Els comentaris positius destaquen sobretot la facilitat i correcció del programa, la bona organització i l’atenció rebuda.

Aquests comentaris i suggeriments són precisos, i permetran afinar les línies de treball per tal de millorar el sistema de cara a la matrícula del curs 2017-18.

Podeu consultar tots els resultats de l’enquesta en aquest enllaç.

Print Friendly, PDF & Email

Comenta

*