31/01/2024

L’any econòmic tanca amb un balanç positiu malgrat les tensions al mercat de l’energia i l’escalada de preus

La Càtedra per al Foment de la Innovació Empresarial presenta una visió de l'economia del territori marcada per la bretxa persistent entre la producció i la renda i un escenari incert

Passeig de les Cases d'Alcanar. FOTO: Jorge Franganillo, Flickr.

La Càtedra per al Foment de la Innovació Empresarial de la URV va presentar ahir l’Informe de cojuntura econòmica del quart trimestre de 2023, que serveix de balanç de l’any econòmic, i també va oferir una visió del que pot ocórrer al sud de Catalunya a partir dels pronòstics del Fons Monetari Internacional, el Banc Mundial i l’OCDE per a aquest 2024. A més a més, l’informe incorpora un monogràfic que analitza específicament el producte interior brut i la renda per comarques.

L’informe senyala que les comarques del Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre estan ben situades en termes de producció, tot i això, els ingressos de les famílies són inferiors a la mitja catalana i la renda per habitant està a la cua de les comarques catalanes. L’anàlisi del PIB i la renda familiar bruta disponible permet afirmar que els habitants del Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre es troben entre els que més valor afegit produeixen i, alhora, entre els que menys renda perceben.

Els habitants del Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre es troben entre els que més valor afegit produeixen i, alhora, entre els que menys renda perceben

Aquesta bretxa persistent al territori entre la producció i les rendes s’explica per l’especialització agrària de les comarques de l’interior, el pes dels grans establiments de producció energètica, la localització del complex petroquímic més gran de la Mediterrània, el pes d’un sector turístic de sol i platja de masses, la manca d’una política industrial activa, les polítiques excessivament localistes de les principals ciutats, i l’emigració dels joves qualificats per la manca d’oportunitats, entre d’altres.

Part del complex industrial de Tarragona. FOTO: Repsol, Flickr.

Si bé el sud de Catalunya no pot renunciar a la indústria, afirma l’autor de l’informe, el catedràtic d’Economia de la URV, Agustí Segarra, tampoc pot ignorar els canvis radicals que s’estan produint en les economies veïnes. Per això apunta que el Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre s’enfronten al repte de renovar la pell del teixit industrial i turístic de mitjan segle XX i dur a terme la Quarta Revolució Industrial per desenvolupar un sector basat en l’adopció de tecnologies digitals intel·ligents i la sostenibilitat mediambiental.

El sud de Catalunya roman captiu del model econòmic dels anys seixanta del segle XX

Alhora, assegura que “el model territorial català s’ha de replantejar a una trama més pericèntrica, on les àrees metropolitanes incipients han de tenir major protagonisme.” Tal i com detalla  “aquesta reflexió no respon a una posició proteccionista sinó a un interès per explorar les conseqüències del fet que el sud de Catalunya romangui captiu del model econòmic dels anys seixanta del segle XX.”

Balanç del 2023 en 10 punts

Pel que fa al balanç de l’exercici 2023, el document presentat per la Càtedra per al Foment de la Innovació Empresarial de la URV el resumeix en els següents deu punts:

1. L’economia mundial ha tancat l’any 2023 a un taxa anual del PIB d’un 3,0%, mentre les previsions registren créixer un 2,9% el 2024 i un 3,2% el 2025.

2. L’escenari internacional advers afecta de ple a les economies desenvolupades que tancaran l’any 2023 amb un creixement del 1,5%, mentre els països emergents registraran un 4,0%.

3. Les principals economies de la Unió Europea com ara Alemanya, França i Itàlia estan sent molt sensibles a les tensions geopolítiques, mentre economies Portugal i Espanya destaquen pel seu dinamisme. Es preveu que la UE tanqui el 2023 a una taxa interanual del 0,7%.

4. El PIB català ha crescut un 2,1% interanual, tres dècimes per sota del PIB espanyol (2,4%). Pel que fa a l’evolució trimestral, el PIB català presenta un creixement del 0,1% el tercer trimestre de 2023, mentre que l’espanyol augmenta en un 0,3%.

5. L’ocupació ha incrementat un 7,59% en valors interanuals a la demarcació de Tarragona i un 5,61% al territori català. Per contra, la taxa d’atur de la província ha disminuït fins el 9,59%.

6. El Camp de Tarragona tanca el mes de desembre 2023 l’any amb una taxa d’atur registrat del 10,54% (gener ho feia en l’11,35%), mentre les Terres de l’Ebre situen la taxa en el 10,63% (gener ho feien en l’11,26%).

7. La capacitat exportadora i importadora de l’economia local ha incrementat notablement respecte el total català en les últimes dècades. L’any 2022, les empreses de la demarcació de Tarragona efectuaren l’11,05% de les exportacions i el 15,95% de les importacions de l’economia catalana.

8. Les taxes interanuals de creixement del PIB del tercer trimestre de 2023 han estat d’un -8,2% al sector primari, de l’1,2% a la indústria, del 2% a la construcció i del 2,8% al sector serveis.

9. El PIB per càpita del Camp de Tarragona és 2,6 punts inferior al total català (29 i 31,6 respectivament) mentre que el de les Terres de l’Ebre el supera en dos punts (33,6). Pel que fa a l’RFBD per habitant, tant el Camp de Tarragona (15,2) com les Terres de l’Ebre (13,8) presenten resultats inferiors a la mitjana catalana (17,6).

10. Entre les deu comarques catalanes amb menor renda per habitant es troben tres de les Terres de l’Ebre (el Montsià, la Terra Alta i el Baix Ebre) i una del Camp de Tarragona (Priorat).

Malgrat els conflictes bèl·lics, les tensions en els mercats de l’energia i l’escalada dels preus el balanç del 2023 és força positiu. Pel que fa a les previsions dels organismes internacionals -FMI, Banc Mundial i OCDE- pronostiquen per al 2024 un escenari incert i ple de riscos que dificultarà el comerç internacional, el funcionament de les cadenes de valor global i l’activitat econòmica.

L’Informe de conjuntura econòmica del 4t trimestre de l’any 2023 van presentar-lo ahir Mercedes Teruel, directora de la Càtedra per al Foment de la Innovació Empresarial, i Agustí Segarra, catedràtic d’Economia de la URV, a la Cambra de Comerç de Valls.

Consulteu l’Informe de conjuntura econòmica del Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre. Quart trimestre de 2023.

Consulteu el monogràfic “Anàlisi de l’economia del Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre”.

Print Friendly, PDF & Email

Comenta

*