25 octubre 2021

URV Activ@ - Diari digital de la Universitat Rovira i Virgili

Cerca avançada

Facultat d’Economia i Empresa

David Card guanya el Premi Nobel d’Economia per les seves aportacions empíriques a l’economia laboral, i Joshua D. Angrist i Guido W. Imbens per les seves contribucions metodològiques a l’anàlisi de les relacions causals