6 març 2021

URV Activ@ - Diari digital de la Universitat Rovira i Virgili

Cerca avançada

Totes les notícies de "Societat i cultura"

El projecte “Mind the Gap”, analitza les dades de la competència digital en relació a l’abandonament per gènere en les titulacions de ciències, tecnologies, enginyeries, arquitectura i matemàtiques (STEM). Busquen si hi ha una relació entre l’autopercepció de les habilitats digitals i el rendiment i l’abandonament en assignatures i estudis relacionats amb les STEM, des de secundària a la Universitat