11/01/2017

Comencen a la URV els cursos d’un projecte europeu per millorar la intervenció en casos de violència sexual

Ja s’ha obert la matrícula gratuïta pels cursos “Violències Sexuals a la universitat: Reconèixer, acompanyar i repensar estratègies de resposta” Es tracta de vuit formacions, emmarcades en el projecte europeu Suport a les víctimes de les violències sexuals en el context universitari: Creant models estables de formació que es duran a terme entre gener i març de 2017 als diferents campus de la URV amb una durada de 10 hores, distribuïdes en dues sessions de cinc hores cadascuna

La finalitat principal és formar persones clau de la comunitat universitària perquè sàpiguen reconèixer les diferents formes de violències sexuals i aprenguin a escoltar i acompanyar de manera acurada les persones que les hagin pogut sofert. Finalment es reflexionarà sobre les possibles estratègies per donar una primera resposta en aquests casos i s’enfortirà una xarxa de contactes sobre aquest tema.

Investigadores del Departament de Pedagogia de la URV participen en el projecte Universities Supporting Victims of Sexual Violence (USVReact), per millorar la intervenció en casos de violència sexual. L’objectiu és analitzar els protocols d’intervenció actuals a les universitats i formar la població universitària perquè puguin intervenir davant d’aquests casos de forma apropiada i sensible. Barbara Biglia professora de la URV coordina l’equip català̀ d’aquest projecte de recerca, en el qual hi participen les investigadores Edurne Jiménez, Sara Cagliero i com a formadora Ivana Soto, totes quatre del Departament de Pedagogia de la URV.

Durant la primera part de la recerca s’han analitzat els protocols de prevenció i actuació en casos de violència de gènere de les universitats públiques catalanes i d’algunes universitats espanyoles. Posteriorment s’ha dissenyat aquesta formació que ha d’ajudar la població universitària a prevenir, reconèixer i detectar casos de violència. Hi haurà un procés d’avaluació́ de la formació i al final del projecte s’editarà material informatiu.

En aquest curs es fixen els objectius de comprendre el fenomen de les violències sexuals; millorar les habilitats per reconèixer casos de violència sexual en el context universitari; aprendre competències bàsiques per una primera actuació en situacions de violències sexuals i repensar estratègies per fer front a les violències sexuals en el context universitari. Un primer curs anirà adreçat als responsables de les unitats administratives, que són persones de referència del “Protocol d’actuació en cas de possible assetjament”. Tindrà lloc els dies dimecres 18 i 25 de gener i serà reconegut amb un certificat emès pel Pla de formació del Personal d’Administració i Serveis de la URV.

Dels altres set grups restants, es conviden a participar aquelles persones -PDI, estudiants i PAS- que, tenint un ampli contacte amb l’alumnat i/o un rol referent en la comunitat, tinguin la possibilitat i facilitat per detectar o de ser contactades en eventuals situacions de violències sexuals per part de les estudiants o d’altres membres de la comunitat universitària. En aquests casos  els participants podran rebre un certificat del Departament de Pedagogia (en col·laboració amb el ICE en el cas del professorat).

Entre les 80 persones participants de la formació, s’anirà configurant un subgrup de 8-10 persones que podrien en un futur, ser formadores. Aquestes hauran de participar en unes sessions extra per comentar el material didàctic i les dinàmiques pedagògiques del curs.

El programa detallat, el calendari i l’enllaç per formalitzar la matrícula es poden consultar en http://usvreact.eu/ca/cursos-usvreact-urv/

El projecte europeu, liderat per la Universitat de Brunel (Regne Unit), compta, a banda de la participació de la URV, amb la implicació́ de la Universitat de Sussex (Regne Unit), de la Universitat de York (Regne Unit), de la Universitat de País Basc (UPV-EHU), de la Universitat de Torino (Itàlia) i de la Universitat de Panteion (Grècia). Cada soci participant dissenyarà la formació segons el seu país i el seu context. Les formacions dissenyades per l’equip de la URV es pilotaran també en les universitats associades el projecte: UB, UPF i UAB durant la primavera del 2017.

El projecte europeu, Universities Supporting Victims of Sexual Violence (JUST/2014/RDAP/AG/VICT/7401) està finançat per un programa de la direcció́ general de Justícia de la Comissió́ Europea en suport a les víctimes de violències i crims.

Més informació sobre el projecte

Contacte

 

Print Friendly, PDF & Email

Comenta

*