25/02/2022

La reducció d’emissions fins al 60% i l’increment de la biodiversitat urbana són els objectius del nou Pla de Sostenibilitat Ambiental per al 2030

L'ha aprovat el Consell de Govern, a més d'una nova línia d'ajuts per al transport públic i les eleccions a rector o rectora, que tindran lloc del 23 al 25 de maig

Campus Sescelades.

La Universitat té nous objectius per a l’any 2030 per contribuir a la sostenibilitat ambiental després que el Consell de Govern hagi aprovat aquest 24 de febrer el Pla de Sostenibilitat Ambiental i Acció Climàtica 2021-2030. El Pla es marca dos objectius centrals. El primer és la reducció d’emissions de gasos d’efecte hivernacle en un 60% respecte de l’any 2005, que implica que l’activitat de la URV no ha de suposar l’emissió de més de 5.950 tones de CO2eq l’any 2030. El segon objectiu és promoure la biodiversitat local, per a la qual cosa s’estableix que es dedicaran a aquest efecte almenys el 10% de les zones verdes.

Reducció d’emissions

Pel que fa a la reducció d’emissions, es pren com a referència l’any 2005, quan l’emissió de Gasos d’Efecte Hivernacle (GHG) era de 14.875 tones de CO2eq. L’any 2019 es va assolir les 8.191 tones, pràcticament el 45% menys, acomplint l’objectiu establert en el Pla de Medi Ambient 2010-2020. Ara bé, l’any 2021 va canviar la metodologia per comptabilitzar les emissions i es va començar a utilitzar un inventari que incorpora noves fonts abans no contemplades, com ara les fuites de gasos refrigerants i la mobilitat per esdeveniments acadèmics i científics. Això fa que la xifra de referència de 2019 variï fins a les 9.260 tones i que l’esforç de la Universitat s’encamini a reduir-la en un 36% al 2030.

La mobilitat de la comunitat universitària és la major generadora d’emissions, amb 7.999 tones, el 86% del total l’any 2019, per això les mesures en aquest àmbit es determinen com a prioritàries: promoure l’ús de modes de transport actius, el transport públic i d’emissió zero per reduir l’ús de vehicles privats fòssils i la reducció del 30% dels viatges d’avió per activitats acadèmiques. Es pretén així evitar 2.285 tones.

Les actuacions sobre el consum d’energia, aigua i edificacions es preveuen centrar sobretot en la substitució progressiva de les calderes i torres de refrigeració de gas natural per tecnologies basades en l’electricitat i renovar els equipaments que registren fuites per nous equipaments amb tecnologies més eficients i basades en l’ús de gasos de menor efecte hivernacle, a més de reduir el consum d’aigua, evitar fuites i aprofitar les aigües pluvials als campus, entre d’altres. Aquestes accions haurien de permetre evitar 1.025 tones.

Biodiversitat urbana

Pel que fa a l’objectiu de convertir el 10% dels 100.000m2 d’espai verd que hi ha als diferents campus de la Universitat en zones per afavorir la biodiversitat urbana, tracta de promoure la presència d’insectes pol·linitzadors i aus, i crear estructures de connexió ecològica entre elles i amb l’entorn dels campus. Així, es modificaran zones verdes existents (3.600 m2 al campus Catalunya;  8.000 m2 al campus Sescelades, i 4.000 m2 al campus Bellissens); hi haurà noves zones verdes (al campus Catalunya i al perímetre de la Facultat Turisme i Geografia); es minimitzaran els efectes que les actuacions als campus puguin tenir sobre la biodiversitat, quantificar la biodiversitat d’aquests hàbitats antropitzats i, sobretot, evitar els efectes negatius sobre la biodiversitat a través de la cadena de subministraments, per la qual cosa es valorarà en les licitacions la traçabilitat dels productes dels proveïdors.

El pla, a través dels seus 46 objectius específics en nou àmbits, pretén ser un salt endavant especialment en la gestió de l’aigua i de la mobilitat, i en què la sostenibilitat ambiental estigui present a la vida dels campus. A més a més, té una visió de territori perquè sigui inspirador o facilitador de canvis i actuacions similars.

Calendari d’eleccions a rector o rectora

D’altra banda, el Consell de Govern ha aprovat el calendari de les properes eleccions a rector o rectora: la votació serà, per primera vegada, electrònica del 23 al 25 de maig (de 10 a 10 h). També és prevista una segona volta entre el 3 i el 5 de juny, que es pot produir en cas que en la primera volta no hi hagi cap candidat o candidata que obtingui el suport proporcional de més de la meitat dels vots. Les candidatures es podran presentar entre el 26 d’abril i el 4 de maig, després que el 25 d’abril s’hauran convocat les eleccions. La proclamació definitiva del candidat o candidata guanyador serà el 30 de maig en la primera volta i el 8 de juny en la segona volta.

Ajuts al transport públic per a estudiants

Per als estudiants amb dificultats econòmiques, el Consell de Govern ha aprovat un ajut per sufragar fins al 60% de les despeses de transport públic. Cal que les despeses corresponguin a desplaçaments habituals des de la residència habitual al centre docent i que estiguin acreditades. També cal acreditar les dificultats econòmiques sobrevingudes de la unitat familiar. La convocatòria d’ajuts és oberta fins al 15 de maig s’hi pot accedir al web de beques i ajuts.

Altres acords

El Consell de Govern ha aprovat altres qüestions, com ara l’actualització del doble grau de Dret i Relacions Laborals i Recursos Humans per al curs vinent, i per al curs 2022-23: el grau d’Estudis de Gènere i Polítiques d’Igualtat, el Màster de Química Sanitària i el Màster de Creació i Administració d’Empreses en un Entorn Globalitzat, junt amb el centre adscrit IGEMA.

Finalment s’ha aprovat el Reglament del Registre Electrònic General, pel qual les persones estan obligades a relacionar-se electrònicament amb la Universitat.

Print Friendly, PDF & Email