22 març 2023

URV Activ@ - Diari digital de la Universitat Rovira i Virgili

Cerca avançada

El Consell de Govern ha presentat la convocatòria d’ajuts plurianual que distribuirà la subvenció atorgada pel Ministeri d’Universitats per a la requalificació del sistema universitari espanyol. També ha aprovat l’actualització del nou model de plantilla del personal docent i investigador que, a més, regularà l’assignació de places de l’oferta d’ocupació pública de la Universitat