19/01/2024

Descobreixen una cultura material avançada de fa 45.000 anys a la Xina

Els resultats avancen l’arribada dels humans moderns a l’Àsia oriental

Artefactes inicials del Paleolític superior al jaciment de Shiyu (Xina).

Un equip d’investigadors de la Xina, Austràlia, França, Espanya i Alemanya, ha posat al descobert una cultura material molt avançada a l’Àsia oriental de fa més de 45.000 anys. La troballa és molt significativa, ja que avança l’arribada dels primers humans moderns al nord de la Xina i proporciona una informació clau per entendre el complex procés d’expansió de l’Homo sapiens al continent asiàtic.

Aquesta és la principal conclusió a la qual ha arribat un equip internacional liderat per la Dra. Shixia Yang, professora de l’Institute of Vertebrate Paleontology and Paleoanthropology (IVPP), Chinese Academy of Science, i que ha comptat amb la participació d’Andreu Ollé, investigador de l’IPHES-CERCA, professor de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona i especialista en tecnologia lítica i anàlisi microscòpica del desgast de les eines de pedra. Els resultats d’aquest treball acaben de ser publicats a la prestigiosa revista Nature Ecology & Evolution.

El jaciment de Shiyu està situat a la província de Shanxi, a l’extrem oest de la famosa conca de Nihewan (Xina del nord), i es va descobrir i excavar l’any 1963. Es tracta d’un jaciment a l’aire lliure amb prop de 30 metres de dipòsit sedimentari a la llera d’un riu. Durant aquests primers treballs d’excavació, els arqueòlegs van identificar evidències d’ocupació humana a les capes més profundes, consistents en més de 15.000 eines de pedra, milers de restes d’animals i un fragment de crani d’homínid, que es va adscriure a l’espècie Homo sapiens. Anys més tard, part d’aquest conjunt arqueològic es va traslladar a l’Institute of Vertebrate Paleontology and Paleoanthropology de Beijing. Malauradament, la resta de material que es va quedar en dependències locals, també el fragment cranial, es va perdre.

Disc de grafit i eina d’os.

L’equip de recerca actual dirigit per la Dra. Shixia Yang ha revisat tot aquest conjunt arqueològic conservat i ha mostrejat sistemàticament el jaciment per datar-lo a través de tècniques radiomètriques modernes i poder precisar-ne la cronologia. En aquest sentit, l’equip investigador ha datat per radiocarboni tres mostres d’os d’animal procedents dels treballs del 1963 i amb clares marques antròpiques a la seva superfície i els resultats han sigut sorprenents: la principal capa cultural de Shiyu té una edat compresa entre els 45.800 i els 43.200 anys.

Però també la revisió del material arqueològic ha posat sobre la taula dades molt rellevants del tipus de cultura material que disposaven aquests primers pobladors. Segons la professora Yang, “es tracta d’un conjunt de Paleolític superior inicial, que inclou tecnologia laminar, però també puntes Levallois, puntes de projectil amb evidències d’emmanegament i fractures per impacte, eines fabricades amb obsidiana procedent de centenars de quilòmetres de distància, puntes de projectil fetes amb os animal, així com un petit disc de grafit perforat.” Segons la investigadora, és especialment rellevant l’ús de l’obsidiana per part d’aquests primers pobladors ja que “ens està indicant que aquests primers humans moderns tenien una alta capacitat estratègica per subministrar-se de recursos a centenars de quilòmetres de distància i, per tant, una alta mobilitat”, conclou.

Obsidiana transferida a llarga distància.

Per altra banda, els resultats de l’anàlisi tafonòmica de les restes animals combinats amb l’anàlisi de traces d’us de les eines lítiques, demostren que els habitants de Shiyu eren principalment caçadors de cavalls. En aquest sentit, les puntes de projectil emmanegades els conferien la capacitat de caçar i processar selectivament els exemplars adults.

El que fa original el conjunt és la combinació d’algunes innovacions tecnològiques tradicionalment atribuïdes als humans moderns i al Paleolític superior, amb d’altres associades als neandertals, i, fins i tot, a cultures anteriors.

Reconstrucció dels “caçadors de cavalls” Shiyu (dibuixat per Xiaocong GUO).

En definitiva, el jaciment de Shiyu reflecteix un procés de criollització o hibridació cultural, a través del contacte entre societats i pobles reubicats, pel qual trets heretats es barregen amb noves innovacions. Aquesta visió desafia un cop més l’explicació unilineal de l’expansió global de l’Homo sapiens, tot proposant un escenari demogràfic i evolutiu més complex.

Referència de l’article: Yang, SX., Zhang, JF., Yue, JP. et al. Initial Upper Palaeolithic material culture by 45,000 years ago at Shiyu in northern China. Nature Ecology & Evolution (2024). DOI: https://doi.org/10.1038/s41559-023-02294-4

Print Friendly, PDF & Email

Comenta

*