17/01/2024

Desenvolupen una tecnologia per generar hidrogen amb radiació solar a partir d’aigües residuals

El projecte HACDOS, basat en la recerca d’investigadors de la URV, valida una planta pilot experimental i ja en prepara una a escala industrial per consolidar un model d’energia circular viable i rendible

Alberto Puga (dreta) i Kevin Simbaña, treballant a la planta pilot del projecte HACDOS

Econòmica, assequible, verda, descontaminant i escalable. Aquestes són les característiques de la tecnologia de generació d’hidrogen renovable a partir d’aigües residuals gràcies, simplement, a la radiació solar que desenvolupen investigadors del Departament d’Enginyeria Química de la Universitat Rovira i Virgili. És el projecte HACDOS, en què també hi participen el Centre Tecnològic Eurecat i les empreses Facsa, dedicada al cicle de l’aigua i que és la coordinadora del projecte, i Enagás, formant un consorci que valorarà la possibilitat de convertir-lo en empresa spin-off. En paral·lel, s’ha registrat una patent i s’està gestionant la seva extensió a diferents països.   

La teulada d’un dels edificis del Campus Sescelades de la URV acull la planta pilot del projecte, que actualment s’està acabant de validar. L’investigador de la URV Alberto Puga, un dels responsables, n’explica el funcionament: “Tenim uns panells solars amb un material fotocatalític actiu per on fem passar les aigües residuals. Quan la llum del sol hi incideix, l’aigua es va descomponent, de manera que per una banda aconseguim eliminar els contaminants i de l’altra obtenim hidrogen, que és net perquè s’obté d’una font renovable.”   

Un altre dels investigadors del projecte, Kevin Simbaña, assegura que un dels avantatges d’aquesta tecnologia, sobretot respecte d’altres basades en electrolitzadors, és que pel fet de no necessitar un sistema elèctric no cal una gran inversió i no hi ha el perill d’avaries quan entra en contacte amb l’aigua. “Tampoc calen grans aportacions d’energia i s’hi poden tractar aigües residuals tant urbanes com d’una varietat d’indústries”, afirma Simbaña, que hi afegeix que la planta requereix poc espai i és flexible quant a localització, i el sistema de connexions és bastant simple, mitjançant tubs i sense electricitat més enllà dels aparells que es fan servir per controlar la instal·lació, bàsicament els que mesuren la radiació solar.   

Un detall dels panells de la planta pilot

Aquesta planta pilot a petita escala serveix als investigadors per fer les proves pertinents, “per veure com funciona, com respon a la radiació, en funció també de les diferents condicions climatològiques i de la contaminació, per buscar maneres de solucionar els petits problemes que sorgeixin, de maximitzar-ne l’eficiència… Per veure, en definitiva, com és pot replicar a una escala més gran”, explica Alberto Puga. I és que la següent fase del projecte, en la qual ja s’està treballant, és la de fabricar una planta a nivell industrial. Les plantes pilot a major escala seran validades a l’estació depuradora d’aigües residuals (EDAR) de Granollers, operada per la UTE Facsa-Transparenta i la titularitat de la qual correspon al consorci Besòs-Tordera. 

L’objectiu que persegueix el projecte, finançat pels fons Next Generation EU i per l’Agència Estatal d’Investigació del Ministeri de Ciència i Innovació (Projecte CPP2021-008619, finançat per MCIN/AEI /10.13039/501100011033 i per la Unió Europea NextGenerationEU/ PRTR), és consolidar aquest model d’energia circular basat en la fotocatàlisi solar assequible com una opció real de valorització d’aigües residuals per produir hidrogen verd, que sigui viable tecnològicament en diferents indústries i escenaris i rendible econòmicament. El projecte HACDOS ha rebut diferents reconeixements, entre els quals el premi Emprèn 2022 de la Diputació de Tarragona i els ajuts R2B2022 que convoca la URV per promoure la transferència de tecnologia al mercat, i va ser finalista dels premis EmErgEnt del Clúster de l’Energia Eficient de Catalunya.  

Print Friendly, PDF & Email

1 comentari

  1. Ridha |

    Good job Alberto!

Comenta

*