27/04/2023

La URV preveu produir el 14,5% de l’electricitat que consumeix amb la instal·lació de plaques solars a tots els campus fins a l’any 2025

L'informe de desplegament s'ha presentat al Consell de Govern, que ha aprovat la nova Normativa de convivència i el programa d'investigadors predoctorals

Instal·lació de plaques solars a la coberta de l'aulari del campus Sescelades.
Instal·lació de plaques solars a la coberta de l'aulari del campus Sescelades.

La crisi energètica ha impulsat la necessitat de desenvolupar producció pròpia d’energia com a mecanisme per reduir l’impacte de la despesa en el futur, la petjada ecològica i la dependència energètica externa. Per això la Universitat Rovira i Virgili té diferents instal·lacions d’energia fotovoltaica ja en funcionament, en muntatge i programades fins l’any 2025 als campus de Tarragona, Reus, Vila-seca i Tortosa i el celler experimental Mas dels Frares (Constantí).

Avui s’ha presentat al Consell de Govern de la Universitat l’informe de desplegament, que preveu que la producció màxima anual sigui equivalent al 14,5% del consum de l’electricitat del 2022 al 2025, un cop complerta la instal·lació de plaques solars a totes les cobertes possibles i rendibles i tenint en compte que el potencial nominal i l’energia generada anual varia en funció de la instal·lació i la ubicació, per tant, també ho fa el percentatge d’energia generada sobre el consum anual.

Juan Antonio Duro, vicerector d’Economia, Infraestructures i Relacions Institucionals, ha fet un repàs de l’estat d’execució: ja estan en marxa les instal·lacions de la coberta de l’aulari i part dels despatxos del campus Catalunya, amb una energia generada anual de 244,3 megawatts per hora (MWh); l’edifici del campus Terres de l’Ebre, amb 159,9 MWh, i la coberta de l’aulari de les escoles d’enginyeria del campus Sesclades, amb 148 MWh, que s’ampliarà aquest any amb la instal·lació que ja està en muntatge i que generarà 105,7 MWh.

Entre aquest 2023 i 2024 (fase III) serà el torn del campus Bellissens, on hi haurà plaques a la teulada de la Facultat d’Economia i Empresa que generaran 169,4 MWh, i 111,1 MWh més a l’Escola d’Arquitectura i el Centre Tecnològic de Nutrició i Salut. A continuació, ja en la fase IV, s’ampliaran les instal·lacions a les cobertes d’edificis del campus Sescelades que ara no en disposen (al Servei de Recursos Científics i Tècnics i a la Casa dels Conserges) i també al celler de Mas dels Frares de la Facultat d’Enologia, a Constantí. Aquest últim amb una previsió de percentatge sobre el consum anual que arribaria al 72,4%, en base al consum d’energia anual del 2022.

Ja als anys 2024 i 2025 es cobrirà, en la fase V, els edificis de la Facultat de Química i la Facultat d’Enologia, del CRAI, dels laboratoris docents i els departaments de les escoles d’enginyeria i del Centre de Transferència de Tecnologia i Innovació, al campus Sescelades, així com també l’edifici de la Facultat de Turisme i Geografia, al campus Vila-seca.

L’informe presentat al Consell de Govern també fa una estimació de la inversió i l’estalvi en el consum d’energia que suposaria la col·locació de nous panells solars en altres ubicacions de la Universitat, concloent en quins casos es desaconsella, quins cal estudiar a llarg termini, quins suposen una inversió i producció petites i quins poden ser prioritaris. Aquest últim és el cas de les cobertes de l’ETSE i l’ETSEQ i la Facultat de Química i la Facultat d’Enologia, a Tarragona, i la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, a Reus, que ja estan previstes o pendents de programació per executar fins al 2026.

La inversió del desplegament, des que es va iniciar fins que acabi la darrera fase, haurà estat d’1,4 milions d’euros, dels quals s’han executat 400.000 en la primera i segona fase. Del milió restant, la instal·lació prevista al campus Bellissens està pressupostada en 300.000 euros, i per a les darreres fases es preveu una inversió de 700.000 euros, amb l’objectiu de finançar externament el màxim possible.

El mateix consell ha aprovat la destinació dels romanents de l’exercici passat, una part dels quals es destinaria precisament a la instal·lació de fotovoltaica si no es disposa de finançament extern. També es destinarà al programa d’infraestructures i equipaments estratègics, formació i suport a la recerca i formació i desenvolupament del PAS.

Programa d’investigadors predoctorals

També s’ha acordat destinar un milió d’euros procedent de l’increment de la transferència de la Generalitat al programa de contractació de personal investigador en formació i d’investigador postdoctoral, que preveu que els 23 departaments de la URV puguin contractar almenys un investigador predoctoral a càrrec d’aquesta partida. Es farà a través del programa Martí i Franquès, que té com a objectiu incentivar la formació de personal investigador a través dels programes de doctorat i és un element fonamental per al desenvolupament de l’activitat de recerca de la Universitat, la captació de talent i la visibilitat internacional. Així mateix, s’han aprovat noves places de professorat.

Normativa de convivència

El Consell de Govern de la URV ha aprovat la Normativa de convivència, que regula el reglament disciplinari dels estudiants i estableix normes de convivència consensuades per la comunitat universitària. La normativa, la proposta de la qual va ser elaborada per un grup de treball integrat per persones de diferents sectors de la comunitat URV i sotmesa a informació pública de tota la Universitat, estableix, entre d’altres qüestions, la creació d’una bústia única per denunciar les conductes a erradicar, remet a normatives i protocols de què ja disposa la URV per a la prevenció i resposta contra la violència, i garanteix que la Universitat lluitarà contra altres tipus de conductes que puguin afectar la convivència, com ara el racisme i la discriminació per raó de discapacitat.

També regula la Comissió de Convivència de la URV, amb representació de l’estudiantat, el PAS i el PDI, com a encarregada de tramitar les queixes i facilitar la resolució pacífica de conflictes. Alhora, es manté la figura i competències del Síndic o Síndica de Greuges de la URV pel que fa a la resolució de conflictes.

Altres acords

Al mateix Consell de Govern s’ha aprovat la modificació de la normativa de càtedres, que són l’eina que la Universitat té per col·laborar amb el seu entorn territorial, com ara empreses, institucions, fundacions, associacions, administracions o altres entitats públiques o privades, i que tenen per objectiu la divulgació, l’impuls de desenvolupament socioeconòmic i de transferència de coneixement en una àrea d’interès comú.

També s’ha presentat l’Informe de mobilitat d’estudiants del territori al sistema universitari català i estatal. La URV és la universitat catalana de fora de Barcelona que reté un percentatge més alt d’estudiants de grau que accedeixen a la Universitat. El rector també ha presentat com podria ser la traslació de la nova Llei Orgànica d’Universitats a la URV, encara pendent de l’aprovació dels reials decrets que concretin diversos aspectes.

 

Print Friendly, PDF & Email

Comenta

*