07/04/2022

El Claustre fa balanç del mandat 2018-22, el III Pla d’Igualtat i la implantació del Codi Ètic

S'ha celebrat el darrer Claustre abans de la convocatòria d'eleccions a rector o rectora

Aquest dijous 7 d’abril s’ha celebrat el darrer Claustre abans de la convocatòria d’eleccions a rector o rectora, amb tres punts que no requerien aprovació. D’una banda, la rectora, María José Figueras, ha repassat les actuacions relacionades amb el pla d’acció 2018-22 vinculat al mandat de l’equip de govern; de l’altra, la directora de la Unitat d’Igualtat, Inma Pastor, ha presentat l’informe de seguiment del III Pla d’Igualtat, i la vicerectora de Relacions Institucionals, Cultura i Compromís Social, Cori Camps, ha presentat l’informe de seguiment del Codi Ètic.

Pel que fa al balanç del període 2018-2022, Figueras ha indicat que s’han executat 495 accions mentre n’hi havia 308 de previstes. Ha destacat, entre altres qüestions, l’adequació de la formació i la flexibilització per dissenyar noves vies; les dades de projectes sol·licitats i atorgats i publicacions científiques; l’estabilització de plantilles i les accions per al relleu generacional; la incorporació de la Universitat a Aurora; el foment de l’ocupabilitat i de la participació dels estudiants; la promoció de la igualtat i la sostenibilitat, la sostenibilitat econòmica i el nou Estatut.

Pel que fa al seguiment del III Pla d’Igualtat, s’ha donat compte de les mesures acomplertes de cadascun dels quatre eixos. S’han acomplert els següents objectius: revisió de la normativa amb perspectiva de gènere; difusió del III Pla d’igualtat i comunicació am perspectiva de gènere; reivindicació en dies commemoratius i sensibilització contínua; promoure la formació específica en estudis de gènere; promoure la recerca liderada per dones, i mantenir i promoure la recerca sobre feminisme, dones i gènere.

Inma Pastor ha apuntat que cal que la comunitat universitària assumeixi el protagonisme i corresponsabilitat en la implementació de mesures i reforçar les figures dels i les responsables d’Igualtat dels centres; reforçar l’estructura de la unitat, que la igualtat sigui transversal, i repensar mesures per aconseguir els objectius, entre d’altres.

Pel que fa al Codi Ètic de la URV, Cori Camps ha repassat les accions dutes a terme en l’informe anual de 2021, entre les quals destaquen el canal ètic com a via de comunicació de propostes, la inclusió de la referència al Codi ètic a l’Estatut, la millora de l’accés a la pàgina web del Codi Ètic i, finalment, activitats de promoció i sensibilització, com l’acció formativa sobre els principis ètics adreçada a la comunitat universitària i establir sinergies amb la Síndica de Greuges.

El d’aquest dijous 7 d’abril ha estat el darrer Claustre abans que el dia 25 d’abril es faci la convocatòria d’eleccions a rector o rectora.

Print Friendly, PDF & Email

Comenta

*