27/11/2019

El grup de recerca Arget participa en un projecte de formació de professors en pensament computacional

Es tracta d’un projecte Erasmus Plus en què hi participen vuit socis de sis països europeus i que té com a finalitat millorar la creativitat i interdisciplinarietat en les STEAM

Mercè Gisbert, responsable del grup de recerca Arget, lidera aquest projecte a la URV.

L’aprenentatge computacional ha ocupat un lloc significatiu en el marc educatiu de la darrera dècada. Actualment hi ha cinc competències que es poden considerar clau en el segle XXI: el pensament crític com a possibilitat de desenvolupar anàlisis independents sobre l’aprenentatge i les idees;  la capacitat de cooperació cap a un objectiu compartit; el procés creatiu  per assolir un nivell més alt d’innovació de la societat, la capacitat de resoldre problemes i el pensament computacional com a capacitat de modelar dades i coneixements basats en recursos algorítmics complexos i lògics

No obstant això, la formació dels professors d’ensenyament secundari pel que fa a competències digitals segueix sent un repte. A part del compromís de les escoles europees d’introduir la programació als seus estudiants, la formació inicial dels professors no s’ha desenvolupat d’acord amb el nivell necessari per permetre la integració de pràctiques de codificació a l’aula per ser incorporats als currículums, tenint en compte el seu potencial.

Per afrontar aquests reptes, vuit socis de sis països europeus, coordinats per la Universitat d’Aix-Marsella (França), entre els que hi ha  el Grup de Recerca Aplicada en Educació i Tecnologia (ARGET) de la Universitat Rovira i Virgili (URV) col·laboren amb la implementació del projecte LET’s STEAM. A la URV el projecte el coordina la catedràtica del Departament de Pedagogia i responsable del grup de recerca ARGET, Mercè Gisbert.

Formació dels professors en pensament computacional

El projecte té  l’objectiu de tancar el buit entre el potencial de les propostes educatives basades en el món digital i les capacitats dels professors per explotar-ho.  Per fer-ho, s’elaborarà un currículum per als professors d’ensenyament secundari en totes les disciplines STEAM (Ciència, Tecnologia, Enginyeria, Art i Matemàtiques), incloent art i disseny. La proposata consisteix a fer que els professors adquireixin coneixements sobre les possibilitats d’ús de la programació en l’ensenyament de ciències als estudiants de secundària. Fent que el codi sigui un element clau per dotar d’un enfocament interdisciplinari tant al camp de les ciències com de l’art centrant-se en la creativitat i no en el maquinari i el programari.

A més, els cursos per al professorat inclouran importants sessions de formació transversal relacionades amb la creativitat, pensament interdisciplinari i computacional per al desenvolupament d’estratègies pedagògiques radicalment innovadores. El projecte s’adreçarà a almenys 90 professors d’arreu d’Europa, mitjançant sessions formatives presencials i en línia obertes a tots els professors STEAM interessants en aquest procés.

Motivació dels professors i estudiants en l’educació STEAM

A més del seu objectiu de formació dels professors, Let’s STEAM busca oferir una oportunitat real d’avançar més en pedagogies d’aprenentatge basades en la i permetre utilitzar la programació i l’Internet de les coses d’una forma nova, basada en els reptes de  la societat i la  ciència ciutadana, més que no  a través de l’única visió tècnica. A través de Let’s STEAM, l’objectiu serà tornar a connectar professors i estudiants amb la seva capacitat de proporcionar coneixements i resultats nous a la  comunitat científica artística i per motivar-los en l’ús de les competències computacionals d’una manera més àmplia.

El projecte Let’s STEAM està suportat i cofinançat per la Comissió Europea a través de l’Estratègia Erasmus + Programa de col·laboració, operat per l’Agència Francesa Erasmus + de Bordeus. El projecte té un pressupost de 383.246 euros, ha començat el setembre del 2019 i tindrà una durada de tres anys.

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Comenta

*