23/11/2016

El II Pla Estratègic de Recerca i Innovació posa l’accent en l’impacte social de la recerca

Aquest pla, en procés d'elaboració, s'ha presentat al Claustre que ha tingut lloc el dimecres 23 de novembre. A la sessió el Síndic de Greuges Josep Canicio ha exposat l'Informe del curs 2015-16, i també s'ha presentat els informes de seguiment del Pla de Qualitat i del Pla d'Igualtat. Els nous representants dels estudiants s'han incorporat al Claustre

El Claustre d’ara fa un any va acordar l’elaboració d’aquest pla, que s’està redactant i es presentarà a aprovació d’aquest òrgan al maig de 2017. El II Pla Estratègic de Recerca i Innovació s’estructura en 5 eixos: Impacte social i estratègia, Persones, Organització, Recursos, i Qualitat i avaluació social. S’entén com impacte social de la recerca l’efecte, el canvi o el benefici que es pot demostrar, en l’economia, la societat, la cultura o les polítiques o serveis públics, salut, medi ambient o qualitat de vida. El vicerector de Politica Científica i de Recerca Josep Manel Ricart, que ha exposat al Claustre l’estratègia del Pla i l’activitat realitzada, ha dit que “la URV podria ser pionera en definir, avaluar i aplicar l’impacte social de la recerca”, que s’ha convertit en una prioritat per poder fer front de manera efectiva als reptes socials, econòmics, mediambientals, polítics i culturals, sobretot en una època d’escassetat de recursos públics, dels quals també s’ha de maximitzar el valor que aporten a la societat. La missió i la visió marcades al Pla, per a la URV, és que esdevingui un pol de recerca i innovació de referència europeu, per millorar el benestar de les persones, el progrés social i econòmic i l’organització de les nostres ciutats i territoris.

A la sessió claustral la vicerectora d’Avaluació de la Qualitat Montserrat Giralt ha exposat l’Informe de seguiment del Pla de Qualitat 2014-18, en concret del segon període de desenvolupament del Pla (novembre 2015- novembre 2016). El Pla es planteja com a objectiu integrar tots els sistemes de gestió de qualitat existents en un Pla de Qualitat Global de la URV, que ha de definir el model de qualitat de la URV. La vicerectora ha presentat un resum de les accions previstes i de l’assoliment d’objectius del període 2015-16 en docència, recerca i gestió. Essencialment, s’han centrat els esforços en l’actualització de la diagnosi sobre l’estat actual de la qualitat a la Universitat, i en l’acreditació dels ensenyaments i en els processos que comporta; i destaca també la implantació d’un instrument de rendiment de comptes sobre el capital humà de la URV. La idea és caminar cap a l’avaluació de la qualitat de la URV com a institució.

La vicerectora Montserrat Giralt, durant la seva exposició.
La vicerectora Montserrat Giralt, durant la seva exposició.

Inma Pastor, directora de l’Observatori de la Igualtat, ha presentat l’Informe de seguiment del II Pla d’Igualtat 2011-2015. Abans, el Claustre ha acordat prorrogar la vigència d’aquest Pla. En l’exposició, ha informat de les activitats liderades per l’Observatori que s’han dut a terme, entre les quals hi ha la 9ª edició del Girl’s Day, jornada dedicada a fomentar les vocacions per l’enginyeria entre les alumnes d’ESO, amb la col·laboració de l’ETSE i l’ETSEQ; la IX Setmana per la Igualtat i l’organització de les jornades per la igualtat salarial i per la eliminació de la violència contra les dones. Destaca el treball en xarxes en matèria de gènere. En el Grup de Treball d’Igualtat de Gènere de la Xarxa Vives d’Universitats, es va presentar a l’octubre l’informe “La perspectiva de gènere a la docència i a la recerca a les universitats de la Xarxa Vives” on es mostra l’estat de la qüestió; i en la Jornada commemorativa del 10è aniversari de la comissió Dona i Ciència del Consell Interuniversitari de Catalunya, el dia 4 de novembre, Inma Pastor va sobre: “Indicadors de gènere del sistema universitari català”. Es constata que les universitats perden el talent femení en l’etapa postdoctoral, on hi ha una forta baixada del nombre de dones, fins arribar a un percentatge del 80,2% catedràtics homes davant d’un 19,8% de dones.

Nous representants dels estudiants

A la sessió Josep Canicio, Síndic de Greuges de la Universitat, ha presentat l’Informe d’activitat 2015-16. Nous representants dels estudiants s’han incorporat al Claustre, després de les eleccions d’aquest mes de novembre. La mesa que ha presidit el Claustre l’han format el rector de la URV Josep Anton Ferré, el secretari general de la Universitat Esteve Bosch, Itziar Ruisánchez i Gerard Aragonès (PDI) i Cristina Fornos (PAS),  i s’han incorporat els estudiants Allison Barros i Alberto Castilla (els suplents són Patrícia-Sofia Guzmán i Antonio Altuna). S’han escollit cinc estudiants claustrals com a representants al Consell de Govern: Anna Prim, Henry Moscoso, Patrícia-Sofia Guzmán, Antonio Altuna i Allison Barrios. I un representant de l’agrupació C del PDI, el professor Berndt Theilen. També s’ha renovat, en el sector estudiants, la representació en les comissions derivades del Claustre: Internacionalització, Qualitat Institucional, Seguiment de la gestió dels òrgans de govern, URV Solidària i Igualtat. Aquesta ha estat la primera sessió de Claustre del curs 2016-17, que s’ha fet al Paranimf del rectorat.

Print Friendly, PDF & Email

Comenta

*