Diari digital de la URV -

Aquest pla, en procés d’elaboració, s’ha presentat al Claustre que ha tingut lloc el dimecres 23 de novembre. A la sessió el Síndic de Greuges Josep Canicio ha exposat l’Informe del curs 2015-16, i també s’ha presentat els informes de seguiment del Pla de Qualitat i del Pla d’Igualtat. Els nous representants dels estudiants s’han incorporat al Claustre

Aquests comicis donen la possibilitat als estudiants de formar part de diferents òrgans de govern de la Universitat, per tal de participar-hi activament i que la seva veu sigui tinguda en compte. El sistema de votacions serà electrònic i el període de presentació de candidatures finalitza el 7 d’octubre. Les eleccions generals d’estudiants tenen lloc cada dos anys

El rector de la URV, Josep Anton Ferré, ha presentat l’informe anual al Claustre el dijous el 2 de juny. Ha destacat l’augment d’estudiants de màster, la recuperació del finançament de la recerca fins a nivells equivalents als anys previs a la crisi i el manteniment de les dificultats econòmiques. En el Claustre també s’ha fet una crida a reforçar la URV Solidària