18/06/2018

El motor del coneixement

Editorial

La Unió Europea ha alineat els objectius de les seves polítiques d’acord amb un enfocament principal: convertir la innovació en una prioritat per a totes les regions. Per aquesta raó, les grans partides d’aquest mandat estan destinades a estimular projectes estratègics i innovadors, catalitzar la competitivitat i crear valor afegit, amb l’objectiu d’assolir uns indicadors que palesin una societat més justa, més cohesionada i, per tant, més feliç. Tot plegat constitueix una declaració expressa de voler evolucionar cap a una societat basada en el coneixement.

En aquest context, pren forma l’estratègia RIS3 (Research and Innovation Smart Specialisation Strategy), que insta les regions a dissenyar i implementar la seva estratègia d’especialització intel·ligent, amb l’objectiu de potenciar els sectors d’especialització econòmics per afavorir la competitivitat i la internacionalització a les regions europees.

Quin és el paper de la universitat en l’estratègia d’especialització intel·ligent? Aquesta edició us convida a reflexionar sobre el paper de la universitat en l’estratègia d’especialització intel·ligent a partir de l’article “Política regional, RIS3 i universitats”. L’entrevista amb el Dr. Castellanos Maduell, secretari general del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya, ens permetrà entendre la importància de l’estratègia RIS3CAT per a Catalunya i aprofundir-hi en els seus instruments i sistemes de monitoratge. D’altra banda, Jordi Cartanyà Solé, director executiu de Demola Southern Catalonia, presenta Demola Global com una eina d’intel·ligència col·lectiva a partir de la qual s’estimula el talent i la col·laboració entre diferents agents per promoure estratègies d’innovació oberta. A la secció de regions del coneixement, la regió italiana de Trento esdevé un referent en matèria de governança i especialització intel·ligent. Per últim, l’empresa Biosfer Teslab, una spin-off de la URV sorgida de la recerca universitària, es presenta com un cas innovador d’èxit en el sector de la biotecnologia.

Quina és la visió de futur que us sorgeix arran de la lectura d’aquesta edició? Us convidem a participar amb els vostres comentaris i opinions per articular entre tots una proposta de valor cap al coneixement.

Francesc Xavier Grau Vidal

Director de la Càtedra Universitat i Regió del Coneixement URV

Print Friendly, PDF & Email

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

*