11/07/2019

El nou pla de foment de terceres llengües començarà amb una prova de nivell als estudiants de nou accés

El Consell de Govern aprova el protocol d'actuació contra la violència masclista i LGTBI, el reglament d'ètica en recerca i l'oferta d'ocupació pública del PAS. L'informe de Recerca i Innovació constata l'increment de la captació de recursos externs i de producció científica

El Consell de Govern de l’11 de juliol ha aprovat, entre d’altres qüestions, el Protocol de prevenció i actuació en l’àmbit de violències masclistes i contra LGTBI que afecti l’estudiantat, el Reglament dels òrgans d’ètica de la recerca i la innovació de la URV, una nova start-up impulsada per alumni URV Treematernity, l’oferta pública de Personal d’Administració i Serveis i places Serra Hunter. També s’ha presentat l’Informe de Recerca i Innovació i el Pla de Foment de Terceres Llengües.

Pla de Foment de Terceres Llengües

El vicerector d’Internacionalització, John Style, ha informat sobre el Pla de Foment de Terceres Llengües que començarà a aplicar-se el curs 2019-20 i que té per objectiu que tots els estudiants millorin el seu nivell d’anglès, principalment, o francès, italià i alemany durant el seu pas per la Universitat fins a assolir el B2. Per aconseguir-ho, en una primera fase del pla, tots els estudiants de grau de nou accés faran una prova obligatòria de nivell administrada pel Servei Lingüístic i tornaran a fer-la quan acabin els estudis. El resultat del nivell d’entrada i el de sortida es mostrarà a l’expedient acadèmic.

Durant aquest temps, els alumnes tenen a disposició els recursos del Servei Lingüístic i altres que s’habilitaran a la plataforma Moodle, així com també podran comprovar el seu progrés amb un test en línia que els proporcionarà la Universitat. A més a més, si durant els estudis, un estudiant supera un examen oficial d’anglès, podrà fer-ho constar al Suplement Europeu al Títol presentant el certificat al Servei de Gestió Acadèmica.

Informe de recerca i innovació

El vicerector de Recerca i Planificació Científica, Francesc Díaz, ha presentat l’informe de R+D+i. En destaquen algunes dades, com ara que el 70% del PDI té tram de recerca viu, i el nombre de doctorands baixa any rere any, motiu pel qual aquest 2019 s’han convocat 77 noves places.

D’altra banda, el 2018 es va recuperar la captació de recursos externs al nivell de 2016, amb 25,7 milions d’euros. D’aquests, hi ha hagut un increment del volum finançat pel Pla Nacional d’I+D+i (3,2 milions d’euros al 2018 respecte dels 2,3 milions de 2017) i també dels recursos captats a través de projectes europeus: 3,9 milions d’euros al 2018, per sobre dels 2,5 milions de 2017 però encara lluny del màxim de 2016, de 5,7 milions d’euros. La previsió és recuperar la tendència a l’alça amb la sol·licitud d’un major nombre de projectes a través de la Unitat de Suport. Pel que fa als resultats, el nombre de publicacions científiques indexades manté el creixement anual i va ser el 2018 de 1.399, 86 més que l’any anterior, la meitat, en col·laboració amb altres institucions.

En l’àmbit de la innovació, al Centre d’R+D+i en Nutrició i Salut, a Reus, s’ha habilitat un espai per a les spin-offs de la Universitat, que podran treballar-hi de forma gratuïta durant el primer any. S’ha duplicat el finançament destinat als projectes de transferència, a través de la convocatòria Research to Business. Durant l’any 2018, el CTTI ha gestionat un total de 318 projectes i ajuts de transferència a 190 empreses, amb un volum econòmic de contractació de 5,7 milions d’euros.

Pel que fa a la sol·licitud de patents, l’any 2018 se’n van fer 5, 6 menys que l’any anterior, però es van demanar 31 extensions de patents, 18 més que l’any anterior. Actualment hi ha 12 spin-offs actives, el 60% de les que s’han creat des de 2006, amb un valor de les participacions al mercat de 29,8 milions d’euros.

Protocol de prevenció i actuació en l’àmbit de violències masclistes i contra LGTBI que afecti l’estudiantat

El Consell de Govern va aprovar el Protocol de prevenció i actuació en l’àmbit de violències masclistes i contra LGTBI que afecti l’estudiantat de la URV, que entrarà en vigor el proper curs. Aquest protocol defineix les responsabilitats de la universitat en la prevenció de les conductes violentes en l’entorn universitari i estableix el  procediment per respondre a les queixes o denuncies presentades amb motiu de qualsevol manifestació de violència, discriminació o assetjament sexual per raó de sexe, orientació sexual, identitat o expressió de gènere. Serà aplicable quan la persona afectada sigui estudiant de la URV i l’autor dels fets, membre de la comunitat universitària.

L’Observatori de la Igualtat serà l’encarregat de rebre les queixes o denúncies i traslladar-les a la comissió d’intervenció, que nomenarà un ponent. Aquesta figura rebrà l’estudiant i actuarà com a suport i assessorament. paral·lelament, la comissió, integrada pel vicerectorat de l’àmbit d’estudiants, la direcció de l’Observatori de la Igualtat, representants de l’estudiantat, expertes en la matèria, una persona del gabinet jurídic i un psicòleg que, junt amb el ponent, valoraran els indicis i determinaran mesures preventives si és necessari. En cas que hi hagi indicis, començarà la instrucció del cas, amb un instructor designat per la rectora i un peritatge aliè.

L’esperit del protocol és prevenir les conductes de violència a través de la sensibilització i la formació, donar la resposta adequada a les queixes i denúncies, protegint la víctima, quan calgui, amb mesures cautelars o preventives, i acompanyar les víctimes durant tot el procés.

Reglament dels òrgans d’ètica de la recerca i la innovació de la URV

La URV es dota, amb l’aprovació pel Consell de Govern, d’un reglament de la Comissió d’Ètica de la Recerca i la Innovació, dels tres comitès d’avaluació i seguiment (d’Investigació amb medicaments, d’experimentació amb animals i d’investigació en persones, societat i medi ambient) i de la Comissió d’Ètica per a la Integritat en R+D+I.

Així, es preveu garantir que les activitats de recerca i innovació respecten la norma pel que fa a les exigències metodològiques, ètiques i jurídiques. El nou reglament preveu fer un informe vinculant sobre aquests aspectes i promoure activitats de formació i informació, establir pautes d’actuació i resoldre conflictes sobre la integritat de les activitats de recerca.

Treematernity, nova start-up impulsada per alumni URV

Tres llevadores, alumni de la URV, han impulsat Treematernity, una empresa que ha creat i patentat un nou model de subjecció dels transductors maternofetals que s’utilitzen durant el control de l’embaràs i el part. Treematernity és reconeguda com a start-up de la URV, tal com ha ratificat el Consell. El dispositiu que han ideat és d’un sol ús i es pot utilitzar per als parts a l’aigua.

Participació d’estudiants de l’Arizona University

Com a primer pas de l’aliança entre la URV i la Universitat d’Arizona per esdevenir un microcampus de la universitat americana, la URV rebrà anualment un grup d’estudiants d’Arizona. Faran una estada d’un semestre o un curs complet i seguiran les assignatures regulars dels ensenyaments de grau, a raó de 70 euros el crèdit. La previsió és rebre 100 estudiants cada any a mig i llarg termini. En paral·lel, un conveni de mobilitat permetrà que una desena d’estudiants de la URV puguin fer estades a la Universitat d’Arizona.

Convocatòria de l’oferta d’ocupació pública del PAS

S’ha aprovat l’oferta d’ocupació pública del PAS de l’any 2019, que inclou la reposició de 14 places (6 de laborals i 7 de funcionari, i una darrera pendent de règim), condicionada al vist-i-plau de la Direcció General d’Universitats. D’altra banda, s’activa la convocatòria de 46 places de l’oferta d’ocupació pública de 2016 a 2018, 42 de les quals d’administratiu, 2 de tècnic i 2 de cap de secció.

També s’ha aprovat la convocatòria de 13 places de professorat lector Serra Hunter 2019.

Fins a 233 persones han seguit en algun moment la retransmissió del Consell de Govern per streaming.

Print Friendly, PDF & Email

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

*