19/07/2022

El personal investigador de la URV capta més recursos de convocatòries competitives i publica més

La URV promourà un canvi en l'avaluació de la recerca per primar l'avenç del coneixement i l'impacte social

En el Consell de Govern d’aquest 19 de juliol s’ha presentat l’Informe de Recerca i Innovació de 2021, que destaca pel creixement en la captació de recursos de convocatòries competitives i en el nombre d’articles científics en publicacions indexades, una tendència dels darrers anys que es consolida. L’aposta de la Universitat, però, és per la qualitat de la recerca, per això s’ha aprovat l’adhesió a la Declaració de San Francisco per a l’Avaluació de la Recerca, que promou un nou model d’avaluació de l’activitat investigadora, que, entre d’altres, posa més èmfasi en l’avenç del coneixement i l’impacte social de la recerca, per sobre del mitjà on es publica la recerca.

Captació de recursos per a R+D+i

Pel que fa a l’evolució dels recursos econòmics captats pel personal de la Universitat per a recerca i innovació, s’ha produït un increment destacable especialment en projectes competitius, que han passat dels 15,6 milions d’euros del 2020 als 17,9 de 2021, i de recursos no competitius, que han passat de 3,7 a 6,1 al 2021. En total, comptant també els recursos competitius i no competitius dels ens vinculats, l’any passat es van obtenir 36,4 milions d’euros per a recerca i innovació.

De fet, la URV és la quarta universitat pública catalana i la setena de l’Estat en captació de fons de les convocatòries de l’H2020 pel PDI permanent, i la primera en la captació de fons del programa Cofund.

En aquesta línia, també es destacable l’obtenció de finançament a través del Pla Nacional d’R+D+i, especialment pel nombre de projectes demanats (51, 16 menys que l’any 2020) respecte de l’import obtingut: 4,3 milions d’euros, 1,2 més que l’any anterior, segons la resolució provisional de la convocatòria publicada el 23 de juny d’enguany.

Durant aquest mateix any, el Centre Tecnològic per a la Transferència i la innovació ha gestionat un total de 417 projectes i ajuts amb un volum de contractació de 5.581.000 euros.

Pel que fa a la divulgació de la ciència, l’any 2021 es va arribar a prop de 156.000 persones.

Producció científica i nou model d’avaluació

La producció científica indexada també creix any rere any, amb 1882 articles publicats al Web of Science i l’Scopus l’any 2021, 180 més que l’any 2020 i 569 més que quatre anys enrere, l’any 2017. El 48% són col·laboracions amb institucions internacionals, el 55% en revistes d’alt impacte (primer quartil) i el 58% són d’accés obert. Pel que fa al nombre d’articles més citats, també és ascendent i en el període comprès entre 2011 i 2021, 183 articles figuren entre els més citats a nivell internacional.

No obstant això, amb la premissa que la finalitat última no és la quantitat sinó els problemes que s’aborden i, per tant, l’impacte de la recerca, el Consell de Govern ha aprovat l’adhesió de la Universitat a la Declaració San Francisco sobre l’Avaluació de la Recerca (DORA) i l’Acord per a la Reforma de l’Avaluació de la Recerca que ha impulsat l’Associació d’Universitats Europees. El model que proposen totes dues declaracions i acords pretén resoldre el fet que l’avaluació a partir d’índexs quantitatius no es correspon amb la realitat de totes les disciplines.

Per això el model que es treballarà per implementar pretén incloure criteris qualitatius i no només quantitatius, contemplar tant la recerca com la transferència i la docència, incloure no només articles, sinó també llibres, programari o bases de dades, que també són resultats de recerca, i posa l’accent en la importància de l’avenç del coneixement i de l’impacte social més enllà del mitjà en què es produeix la publicació. El rector, Josep Pallarès, ha detallat que aquesta línia també s’està treballant a les agències d’avaluació espanyola (ANECA) i catalana (AQU).

Altres acords i informacions

El mateix Consell de Govern ha aprovat la creació de la Seu de Vilafranca del Penedès, que s’ubicarà provisionalment a l’Estació Enològica de Vilafranca per impartir el grau en Infermeria el curs 2022-23.

Al Consell de Govern també s’hi ha informat dels següents nomenaments: Elisenda Capella com a gerenta, Miguel Ángel García Briongos, vicegerent de PAS, i Helena Fraga, directora de gestió de la FURV. També s’ha informat que Cilia Willem és nova codirectora de la Unitat d’Igualtat, i Maria Bargalló, secretària de l’Escola de Doctorat.

Print Friendly, PDF & Email

Comenta

*